Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Tombo. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 125 Alsterbro - Läckerby
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:00 och kl 19:00.
Väg 125 Läckeby - Lindsdal
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 12:50 och kl 14:00.
Väg 25 Kalmar - Nybro
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:00 och kl 19:00.
Väg 31 Vägershult - Nybro
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:00 och kl 19:00.
Väg 25 Nybro - Eriksmåla
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:00 och kl 19:00.
E 22 Oskarshamn - Ålem
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:00 och kl 19:00.
Väg 125 Fagerhult - Alsterbro
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:10 och kl 19:00.
Väg 34 Högsby - Ålem
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:10 och kl 19:00.
Väg 136 Borgholm - Färjestaden
Besvärligt väglag. Fläckvis moddsträngar. Fläckvis vägen är våt.
Väg 136 Färjestaden - Mörbylånga
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 120 Örsjö - Rävemåla
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:00 och kl 19:00.
Väg 136 Löttorp - Borgholm
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 136 Mörbylånga - Ottenby
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 28 Vägershult - Eriksmåla
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:15 och kl 19:15.
Väg 34 Målilla - Högsby
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:10 och kl 19:00.
Väg 28 Eriksmåla - Vissefjärda
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:00 och kl 19:00.
Väg 25 Eriksmåla - Växjö
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:15 och kl 19:15.
Väg 130 Söderåkra - Torsås
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:00 och kl 19:00.
Väg 37 Fagerhult - Högsby
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:10 och kl 19:00.
Väg 28 Vissefjärda - Karlskrona
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 13:30 och kl 17:30.
Väg 31 Lenhovda - Vägershult
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:15 och kl 19:15.
Väg 37 Bockara - Oskarhamn
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 16:00 och kl 20:00.
E 22 Trafikplats Västervik - Oskarshamn
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 16:00 och kl 20:00.
Väg 23 Kutteboda - Nottebäck
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:15 och kl 19:15.
Väg 23 Målilla - Kutteboda
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:10 och kl 19:00.
E 22 Brömsebro - Karlskrona
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 13:30 och kl 17:30.
Väg 125 Vetlanda - Kutteboda
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 18:30 och kl 22:30.
Väg 122 Eringsboda - Rödeby
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 13:30 och kl 17:30.
Väg 47 Vetlanda - Järnforsen
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 18:30 och kl 22:30.
Väg 23 Vimmerby - Målilla
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:10 och kl 19:00.
Väg 47 Järnforsen - Målilla
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:10 och kl 19:00.
E 22 Karlskrona - Ronneby
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 13:30 och kl 17:30.