Tokyo - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Tokyo

En sommardag i augusti blir det ungefär 31 grader på dagen i Tokyo och 27 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 10 grader på dagen och 3 grader på natten.

 
Varmaste månaden 31,5° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 9,6° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 28,5° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Chofu Airport 7 km från Tokyo
Mängd data 127 månader uppdaterades senast 1 aug 2020.

Normala temperaturer för Tokyo

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Tokyo månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
10°
16°
Februari
10°
19°
Mars
14°
22°
April
19°
26°
13°
Maj
24°
30°
19°
14°
Juni
26°
32°
22°
16°
Juli
30°
36°
26°
20°
Augusti
31°
36°
27°
22°
September
27°
34°
23°
18°
Oktober
22°
30°
17°
12°
November
16°
22°
11°
December
12°
19°

Om statistiken för Tokyo

Statistiken för Tokyo är sammanställd av observationer från väderstationen Chofu Airport som ligger 7 km från centrala Tokyo.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 10,1°* 12,7°* 16,0°* 22,7°* 27,4°* 31,4°* 33,5°* 28,4°* 21,2°* 16,8°* 13,1°*
2011 8,6°* 10,7°* 11,8°* 19,0°* 22,0°* 26,3°* 31,1°* 31,1°* 28,5°* 22,2°* 17,4°* 10,3°* 19,9°
2012 7,6°* 7,9°* 11,8°* 18,2°* 23,3°* 24,7°* 29,9°* 32,7°* 29,1°* 22,5°* 15,3°* 10,4°* 19,4°
2013 8,7°* 9,2°* 16,2°* 18,7°* 23,8°* 25,9°* 30,9°* 32,8°* 28,2°* 22,4°* 16,7°* 11,3°* 20,4°
2014 10,1°* 8,8°* 13,7°* 19,0°* 24,6°* 26,9°* 30,2°* 30,8°* 26,5°* 22,3°* 16,2°* 10,4°* 20,0°
2015 9,6°* 9,7°* 14,6°* 18,5°* 26,1°* 26,4°* 30,3°* 30,2°* 25,9°* 22,4°* 17,3°* 12,8°* 20,3°
2016 10,0°* 11,4°* 14,2°* 19,7°* 24,5°* 26,1°* 29,3°* 31,0°* 27,5°* 22,0°* 14,6°* 13,5°* 20,3°
2017 10,7°* 11,5°* 12,2°* 19,1°* 24,1°* 25,4°* 29,9°* 26,4°* 19,9°* 16,6°* 11,2°*
2018 9,2°* 9,6°* 16,1°* 21,7°* 24,3°* 26,6°* 32,5°* 32,7°* 26,2°* 22,8°* 17,7°* 12,0°* 21,0°
2019 10,3°* 11,2°* 15,0°* 18,1°* 24,3°* 25,6°* 27,0°* 30,0°* 26,7°* 20,3°* 14,0°* 11,2°* 19,5°
2020 10,8°* 12,6°* 14,9°* 17,8°* 27,6°* 27,3°*
Snitt 9,6° 10,2° 13,9° 18,7° 24,0° 26,3° 30,0° 31,5° 27,3° 21,8° 16,3° 11,6°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 5,3°* 8,1°* 11,5°* 18,7°* 23,3°* 28,0°* 29,8°* 24,6°* 18,2°* 12,1°* 8,1°*
2011 3,5°* 5,4°* 7,3°* 13,8°* 18,0°* 22,4°* 27,2°* 26,9°* 24,9°* 18,4°* 13,3°* 3,6°* 15,4°
2012 1,2°* 2,1°* 6,0°* 12,8°* 18,0°* 19,8°* 25,4°* 27,6°* 24,2°* 16,6°* 9,5°* 3,5°* 13,9°
2013 1,8°* 2,9°* 8,5°* 13,0°* 17,9°* 21,4°* 25,9°* 27,7°* 22,7°* 17,8°* 10,0°* 4,3°* 14,5°
2014 2,1°* 2,6°* 8,2°* 13,0°* 19,1°* 22,0°* 25,5°* 25,9°* 21,4°* 16,7°* 11,8°* 3,6°* 14,3°
2015 3,0°* 3,8°* 8,7°* 13,3°* 20,2°* 21,1°* 25,5°* 25,2°* 21,4°* 17,0°* 12,0°* 6,8°* 14,8°
2016 3,1°* 4,9°* 8,1°* 13,6°* 19,8°* 21,0°* 24,1°* 26,0°* 23,1°* 17,0°* 9,3°* 6,0°* 14,7°
2017 3,1°* 4,6°* 8,1°* 14,8°* 20,1°* 22,1°* 25,9°* 22,7°* 15,8°* 10,7°* 4,9°*
2018 3,0°* 3,6°* 10,0°* 16,8°* 19,9°* 22,4°* 28,8°* 27,5°* 22,1°* 18,6°* 13,2°* 7,3°* 16,1°
2019 4,3°* 5,2°* 9,3°* 13,6°* 20,3°* 21,6°* 24,3°* 28,3°* 24,8°* 18,3°* 11,9°* 6,0°* 15,7°
2020 4,7°* 6,4°* 8,2°* 12,0°* 22,3°* 23,5°*
Snitt 3,0° 4,3° 8,2° 13,5° 19,2° 21,8° 25,8° 27,1° 23,2° 17,4° 11,4° 5,4°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 8,1°* 10,9°* 14,2°* 21,0°* 25,7°* 30,0°* 31,9°* 26,9°* 20,1°* 15,3°* 11,5°*
2011 6,9°* 8,7°* 10,2°* 17,1°* 20,5°* 24,7°* 29,4°* 29,3°* 27,1°* 20,7°* 16,0°* 8,0°* 18,2°
2012 5,4°* 5,8°* 9,7°* 16,1°* 21,1°* 22,8°* 28,1°* 30,7°* 27,2°* 20,5°* 13,3°* 8,0°* 17,4°
2013 6,3°* 6,8°* 13,4°* 16,7°* 21,6°* 24,3°* 29,1°* 30,9°* 26,3°* 20,7°* 14,4°* 9,0°* 18,3°
2014 7,4°* 6,3°* 11,5°* 16,8°* 22,4°* 24,8°* 28,4°* 29,0°* 24,6°* 20,2°* 14,6°* 8,0°* 17,8°
2015 7,3°* 7,5°* 12,4°* 16,5°* 23,9°* 24,4°* 28,5°* 28,4°* 24,3°* 20,5°* 15,4°* 10,9°* 18,3°
2016 7,7°* 8,9°* 11,8°* 17,3°* 22,7°* 24,1°* 27,4°* 29,0°* 25,9°* 20,2°* 12,8°* 10,8°* 18,2°
2017 8,1°* 9,0°* 10,4°* 17,4°* 22,6°* 24,1°* 28,4°* 25,0°* 18,5°* 14,4°* 8,9°*
2018 6,9°* 7,4°* 13,7°* 19,8°* 22,6°* 24,9°* 30,9°* 30,7°* 24,6°* 21,3°* 16,1°* 10,3°* 19,1°
2019 8,2°* 9,1°* 12,8°* 16,3°* 22,7°* 24,0°* 25,8°* 29,2°* 25,8°* 19,4°* 12,9°* 9,3°* 18,0°
2020 8,5°* 10,3°* 12,4°* 15,5°* 25,4°* 25,7°*
Snitt 7,3° 8,0° 11,7° 16,7° 22,1° 24,5° 28,3° 29,7° 25,8° 20,2° 14,5° 9,5°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 21,0°* 22,0°* 25,0°* 30,0°* 32,0°* 36,0°* 37,0°* 36,0°* 29,0°* 22,0°* 24,0°*
2011 13,0°* 21,0°* 20,0°* 25,0°* 30,0°* 34,0°* 35,0°* 37,0°* 33,0°* 29,0°* 22,0°* 16,0°* 26,3°
2012 11,0°* 13,0°* 19,0°* 27,0°* 27,0°* 29,0°* 36,0°* 35,0°* 33,0°* 30,0°* 21,0°* 18,0°* 24,9°
2013 15,0°* 21,0°* 27,0°* 24,0°* 28,0°* 31,0°* 36,0°* 38,0°* 35,0°* 31,0°* 21,0°* 17,0°* 27,0°
2014 16,0°* 18,0°* 23,0°* 24,0°* 33,0°* 34,0°* 35,0°* 36,0°* 32,0°* 30,0°* 23,0°* 14,0°* 26,5°
2015 16,0°* 19,0°* 22,0°* 27,0°* 31,0°* 31,0°* 36,0°* 38,0°* 32,0°* 27,0°* 23,0°* 25,0°* 27,3°
2016 16,0°* 24,0°* 21,0°* 25,0°* 31,0°* 32,0°* 36,0°* 36,0°* 33,0°* 31,0°* 21,0°* 19,0°* 27,1°
2017 17,0°* 20,0°* 18,0°* 26,0°* 31,0°* 31,0°* 35,0°* 34,0°* 29,0°* 23,0°* 17,0°*
2018 17,0°* 15,0°* 24,0°* 29,0°* 29,0°* 34,0°* 39,0°* 37,0°* 33,0°* 32,0°* 23,0°* 24,0°* 28,0°
2019 15,0°* 20,0°* 22,0°* 26,0°* 29,0°* 32,0°* 35,0°* 35,0°* 36,0°* 28,0°* 24,0°* 19,0°* 26,8°
2020 19,0°* 18,0°* 23,0°* 24,0°* 32,0°* 33,0°*
Snitt 15,5° 19,1° 21,9° 25,6° 29,9° 32,0° 35,7° 36,4° 33,7° 29,6° 22,3° 19,3°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 1,0°* 1,0°* 3,0°* 13,0°* 17,0°* 21,0°* 25,0°* 15,0°* 9,0°* 8,0°* 2,0°*
2011 1,0°* 1,0°* 0,0°* 7,0°* 12,0°* 14,0°* 18,0°* 19,0°* 18,0°* 14,0°* 8,0°* 1,0°* 9,4°
2012 -1,0°* -1,0°* 2,0°* 8,0°* 13,0°* 16,0°* 18,0°* 25,0°* 18,0°* 11,0°* 5,0°* 0,0°* 9,5°
2013 -1,0°* 1,0°* 4,0°* 5,0°* 11,0°* 18,0°* 23,0°* 23,0°* 19,0°* 13,0°* 6,0°* 1,0°* 10,3°
2014 0,0°* -2,0°* 2,0°* 8,0°* 12,0°* 18,0°* 20,0°* 19,0°* 18,0°* 13,0°* 7,0°* 0,0°* 9,6°
2015 -1,0°* 1,0°* 4,0°* 2,0°* 17,0°* 16,0°* 20,0°* 18,0°* 17,0°* 11,0°* 7,0°* 3,0°* 9,6°
2016 1,0°* 2,0°* 3,0°* 9,0°* 15,0°* 17,0°* 20,0°* 21,0°* 18,0°* 10,0°* 1,0°* 1,0°* 9,8°
2017 -1,0°* 1,0°* 4,0°* 6,0°* 16,0°* 16,0°* 21,0°* 18,0°* 10,0°* 5,0°* 0,0°*
2018 -2,0°* 0,0°* 1,0°* 11,0°* 11,0°* 15,0°* 20,0°* 21,0°* 16,0°* 14,0°* 8,0°* 2,0°* 9,8°
2019 1,0°* -1,0°* 5,0°* 3,0°* 15,0°* 16,0°* 19,0°* 24,0°* 20,0°* 14,0°* 5,0°* 3,0°* 10,3°
2020 1,0°* 0,0°* 0,0°* 7,0°* 18,0°* 19,0°*
Snitt -0,2° 0,3° 2,4° 6,3° 13,5° 16,5° 19,8° 21,6° 17,7° 11,9° 6,0° 1,3°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).