Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Tierp. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 292 Österbybruk - Tierp
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 4 Hyttön - Björklinge
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 4 Gävle - Hyttön
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 76 Skutskär - Forsmark
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 290 Forsmark - Österbybruk
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 290 Österbybruk - Uppsala
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 272 Kerstinbo - Östervåla
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 272 Östervåla - Uppsala
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 56 Gysinge - Sala
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 56 Valbo - Gysinge
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 76 Gävle - Skutskär
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 76 Forsmark - Hallstavik
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 4 Björklinge - Uppsala
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 288 Östhammar - Gimo
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 292 Hargshamn - Österbybruk
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 288 Gimo - Uppsala
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 16 Gävle - Hofors
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 4 Axmartavlan - Gävle
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 4 Uppsala - Knivsta
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 55 Uppsala - Enköping
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 72 Uppsala - Vittinge
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 72 Vittinge - Sala
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 255 Uppsala - Lövstaholm Länsgräns C
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 282 Knutby - Uppsala
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 70 Fjärdhundra - Enköping
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 4 Söderhamn - Axmartavlan
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 4 Arlanda - Stockholm
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 255 Märsta - Lövstaholm Länsgräns C
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 263 Finnstaholm Länsgräns AB - Litslena
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 263 Märsta - Finnstaholm
Normalt väglag. Torr väg.
E 18 Enköping - Bålsta
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 18 Bålsta - Kista
Normalt väglag. Torr väg.