Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Svanisträsk. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 374 Ottostorp - Älvsbyn
Vinterväglag med snö och is. Is i hjulspår.
Väg 94 Älvsbyn - Klöverträsk
Vinterväglag med snö och is. Is i hjulspår.
Väg 374 Älvsbyn - Piteå
Vinterväglag med snö och is. Is i hjulspår.
Väg 94 Åkroken - Älvsbyn
Vinterväglag med snö och is. Is i hjulspår.
Väg 373 Stockbäcken - Risnabben
Besvärligt väglag. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.
Väg 373 Piteå - Stockbäcken
Besvärligt väglag. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.
E 4 Piteå - Jävre
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt.