Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Storlien. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
E 14 Storlien Norska gränsen - Gevsjön
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 14 Gevsjön - Järpen
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 00:15 och kl 07:00.
Väg 84 Norska gränsen - Hede
Normalt väglag. Vägen är våt.