Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Storlien. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
E 14 Storlien Norska gränsen - Gevsjön
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis vägen är våt.
E 14 Gevsjön - Järpen
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt.
Väg 84 Norska gränsen - Hede
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt.