Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Stora Karlsö. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 140 Klintehamn - Fidenäs
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 141 Hemse - Klintehamn
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 140 Visby - Klintehamn
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 142 Hemse - Burgsvik
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 142 Visby - Hemse
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 144 Ljugarn - Sindarve
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.