Isla de Santa Catalina - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Isla de Santa Catalina

En sommardag i juli blir det ungefär 28 grader på dagen i Isla de Santa Catalina och 22 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 16 grader på dagen och 12 grader på natten.

 
Varmaste månaden 28,1° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 15,7° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 15,9° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Ceuta 3 km från Isla de Santa Catalina
Mängd data 88 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Isla de Santa Catalina

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Isla de Santa Catalina månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
16°
21°
12°
Februari
16°
20°
13°
Mars
17°
22°
13°
April
18°
24°
15°
12°
Maj
22°
29°
17°
14°
Juni
25°
31°
20°
17°
Juli
28°
35°
22°
20°
Augusti
28°
35°
23°
20°
September
26°
31°
21°
18°
Oktober
22°
27°
18°
15°
November
18°
23°
15°
11°
December
16°
21°
14°
11°

Om statistiken för Isla de Santa Catalina

Statistiken för Isla de Santa Catalina är sammanställd av observationer från väderstationen Ceuta som ligger 3 km från centrala Isla de Santa Catalina.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 18,7°* 23,1°* 24,6°* 31,0°* 28,3°* 24,9°* 22,0°* 18,9°* 17,1°*
2016 15,5°* 16,3°* 19,3°* 20,1°* 24,0°* 26,9°* 27,8°* 25,7°* 21,3°* 17,3°* 16,0°*
2017 15,1°* 16,1°* 17,1°* 18,3°* 21,5°* 25,3°* 27,2°* 27,0°* 25,2°* 22,4°* 18,7°* 15,9°* 20,8°
2018 15,8°* 14,8°* 16,6°* 17,4°* 20,1°* 27,5°* 25,2°* 21,3°* 17,5°* 16,8°*
2019 15,8°* 15,7°* 21,7°* 23,8°*
2020 16,2°* 17,9°* 17,9°* 18,2°* 25,1°* 27,5°* 29,0°* 25,8°* 21,6°* 19,1°*
2021 15,3°* 16,3°* 17,7°* 22,0°* 24,3°* 27,6°* 28,2°* 26,2°* 23,3°* 16,6°*
2022 15,5°* 17,0°* 16,2°* 19,0°* 22,8°* 26,2°*
Snitt 15,7° 16,0° 16,7° 18,4° 21,6° 24,7° 28,1° 28,0° 25,5° 22,0° 18,3° 16,5°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 14,7°* 17,6°* 20,0°* 23,3°* 22,4°* 19,5°* 18,6°* 16,1°* 15,2°*
2016 12,7°* 12,7°* 15,2°* 17,2°* 19,7°* 22,5°* 23,2°* 21,6°* 18,7°* 14,3°* 13,7°*
2017 11,1°* 13,1°* 13,0°* 15,0°* 18,0°* 21,2°* 21,9°* 22,7°* 20,6°* 19,3°* 15,6°* 13,4°* 17,1°
2018 12,7°* 11,2°* 13,5°* 13,6°* 16,0°* 22,2°* 22,0°* 17,7°* 14,1°* 13,7°*
2019 12,4°* 13,0°* 17,9°* 19,0°*
2020 12,3°* 13,8°* 13,6°* 14,7°* 19,4°* 22,1°* 22,8°* 20,9°* 17,0°* 15,8°*
2021 13,2°* 13,1°* 15,1°* 17,5°* 19,3°* 22,0°* 22,3°* 20,8°* 18,8°* 13,6°*
2022 12,5°* 13,3°* 12,6°* 13,8°* 17,6°* 20,3°*
Snitt 12,2° 12,9° 13,1° 14,6° 17,4° 19,8° 22,3° 22,6° 20,9° 18,4° 15,2° 13,9°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 16,9°* 20,8°* 22,6°* 27,1°* 25,1°* 21,9°* 20,2°* 17,3°* 16,0°*
2016 14,1°* 14,4°* 17,3°* 18,5°* 21,7°* 24,6°* 25,5°* 23,6°* 19,9°* 15,7°* 14,7°*
2017 12,9°* 14,4°* 15,0°* 16,5°* 19,7°* 23,3°* 24,5°* 24,6°* 22,8°* 20,7°* 17,0°* 14,7°* 18,8°
2018 14,1°* 12,7°* 15,1°* 15,5°* 17,9°* 24,8°* 23,4°* 19,4°* 15,8°* 15,1°*
2019 14,0°* 14,3°* 19,8°* 21,3°*
2020 13,9°* 15,6°* 15,6°* 16,2°* 22,0°* 24,7°* 25,9°* 23,2°* 19,0°* 17,2°*
2021 14,2°* 14,6°* 16,2°* 19,5°* 21,4°* 24,5°* 24,9°* 23,2°* 20,6°* 14,9°*
2022 13,8°* 14,9°* 14,3°* 16,2°* 19,9°* 23,1°*
Snitt 13,8° 14,3° 14,8° 16,4° 19,4° 22,2° 25,1° 25,1° 23,0° 20,0° 16,6° 15,1°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 24,7°* 31,7°* 31,5°* 38,0°* 34,5°* 30,7°* 26,8°* 22,3°* 21,4°*
2016 19,0°* 20,1°* 25,5°* 28,1°* 29,6°* 34,1°* 35,1°* 32,4°* 25,4°* 24,0°* 18,1°*
2017 19,9°* 20,4°* 22,5°* 24,7°* 26,7°* 32,1°* 36,8°* 33,0°* 29,6°* 24,8°* 23,7°* 19,9°* 26,2°
2018 22,5°* 19,8°* 23,2°* 23,6°* 25,8°* 34,2°* 28,0°* 30,5°* 21,0°* 22,6°*
2019 20,7°* 18,9°* 28,9°* 30,7°*
2020 21,0°* 22,9°* 23,5°* 22,2°* 30,6°* 33,6°* 37,0°* 31,7°* 24,8°* 26,1°*
2021 19,0°* 21,5°* 21,8°* 30,0°* 31,7°* 34,6°* 37,1°* 32,3°* 27,1°* 20,5°*
2022 20,7°* 21,4°* 19,5°* 26,9°* 28,5°* 31,9°*
Snitt 21,0° 20,2° 21,7° 24,2° 28,5° 31,2° 35,4° 35,2° 30,8° 26,6° 23,4° 20,5°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 12,7°* 14,9°* 17,6°* 20,2°* 19,9°* 16,8°* 15,5°* 10,4°* 12,8°*
2016 8,1°* 9,0°* 12,0°* 13,0°* 16,8°* 20,3°* 20,1°* 17,4°* 15,0°* 10,3°* 9,5°*
2017 5,4°* 9,2°* 7,2°* 13,3°* 15,1°* 18,5°* 19,0°* 19,5°* 17,7°* 18,3°* 12,5°* 9,5°* 13,8°
2018 7,6°* 7,5°* 10,5°* 10,5°* 12,9°* 19,8°* 20,0°* 9,9°* 11,3°* 11,5°*
2019 10,8°* 10,2°* 14,9°* 16,3°*
2020 10,0°* 11,2°* 10,5°* 11,8°* 16,8°* 19,2°* 19,9°* 17,4°* 13,5°* 11,4°*
2021 9,4°* 9,8°* 13,4°* 14,2°* 15,6°* 18,8°* 19,4°* 17,9°* 16,2°* 10,0°*
2022 10,5°* 10,5°* 9,7°* 11,4°* 14,0°* 18,3°*
Snitt 8,9° 9,4° 9,5° 12,2° 14,1° 17,1° 19,5° 19,8° 17,9° 14,7° 11,2° 10,7°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).