Sasah - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Sasah

En sommardag i juni blir det ungefär 25 grader på dagen i Sasah och 18 grader på natten.

En vinterdag i december är det normalt cirka 20 grader på dagen och 14 grader på natten.

 
Varmaste månaden 25,3° Normal dagstemperatur i juni
Kallaste månaden 20,1° Normal dagstemperatur i december
Temperaturskillnad under året 11,1° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Makale 186 km från Sasah
Mängd data 107 månader uppdaterades senast 1 jul 2021.

Normala temperaturer för Sasah

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Sasah månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
21°
26°
14°
Februari
22°
27°
14°
Mars
24°
28°
16°
11°
April
24°
28°
17°
12°
Maj
25°
28°
17°
12°
Juni
25°
29°
18°
13°
Juli
22°
26°
16°
11°
Augusti
21°
25°
16°
12°
September
23°
27°
16°
10°
Oktober
22°
25°
15°
10°
November
21°
25°
14°
December
20°
24°
14°

Om statistiken för Sasah

Statistiken för Sasah är sammanställd av observationer från väderstationen Makale som ligger 186 km från centrala Sasah.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 21,7°* 21,8°* 23,6°* 19,9°* 19,3°* 21,5°* 20,5°*
2013 22,1°* 23,1°* 23,7°* 22,8°* 26,5°* 24,3°* 22,3°*
2014 21,9°* 23,1°* 24,2°* 24,5°* 24,8°* 25,7°* 21,9°* 20,3°* 22,4°* 21,5°*
2015 19,4°* 22,5°* 25,4°* 23,5°* 22,4°* 23,7°* 23,0°* 20,5°* 18,7°*
2016 19,7°* 21,5°* 24,4°* 23,7°* 25,3°* 25,5°* 20,7°* 20,5°* 23,9°* 22,9°* 21,5°* 20,9°* 22,5°
2017 21,9°* 20,0°* 25,0°* 23,9°* 26,5°* 22,3°* 20,4°* 22,1°*
2018 22,8°* 21,1°* 22,1°* 20,3°* 20,4°*
2019 21,7°* 23,2°*
2020 20,5°* 20,7°* 24,3°* 20,8°* 23,7°* 23,0°*
Snitt 21,1° 21,9° 23,7° 23,7° 25,1° 25,3° 21,7° 20,6° 23,0° 22,4° 20,8° 20,1°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 16,4°* 14,2°* 16,0°* 16,3°* 16,3°* 17,1°* 15,4°*
2013 16,5°* 14,4°* 16,0°* 16,8°* 15,7°* 17,1°* 14,8°*
2014 12,7°* 12,4°* 15,5°* 14,9°* 15,5°* 14,8°* 14,1°* 14,3°* 12,7°* 12,7°*
2015 12,4°* 16,2°* 16,3°* 15,8°* 14,7°* 17,6°* 16,0°* 15,4°* 14,4°*
2016 13,7°* 14,2°* 17,3°* 17,2°* 17,0°* 19,1°* 16,6°* 15,6°* 15,5°* 14,3°* 12,6°* 12,9°* 15,5°
2017 14,5°* 15,5°* 17,9°* 18,0°* 20,5°* 17,7°* 16,9°* 18,1°*
2018 16,8°* 16,1°* 15,3°* 13,9°* 14,1°*
2019 11,6°* 14,4°*
2020 13,9°* 15,4°* 20,4°* 16,6°* 17,6°* 15,9°*
Snitt 14,0° 14,3° 16,3° 16,6° 16,5° 18,1° 15,9° 15,8° 16,1° 15,2° 14,0° 14,2°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 19,2°* 18,2°* 20,2°* 18,1°* 17,7°* 19,6°* 18,1°*
2013 19,5°* 19,3°* 20,3°* 20,1°* 22,4°* 21,3°* 18,9°*
2014 17,8°* 18,2°* 20,7°* 20,8°* 21,1°* 21,3°* 18,3°* 17,4°* 18,5°* 17,8°*
2015 16,0°* 19,7°* 21,7°* 20,0°* 18,9°* 21,1°* 19,9°* 17,9°* 16,6°*
2016 16,8°* 17,9°* 21,2°* 20,8°* 22,0°* 22,9°* 18,7°* 18,2°* 20,2°* 19,5°* 17,8°* 17,5°* 19,5°
2017 18,6°* 17,7°* 21,8°* 21,5°* 23,7°* 20,0°* 18,6°* 20,1°*
2018 20,1°* 18,8°* 19,2°* 17,5°* 17,5°*
2019 17,5°* 19,3°*
2020 17,3°* 18,2°* 22,6°* 18,7°* 21,1°* 20,1°*
Snitt 17,8° 18,4° 20,5° 20,6° 21,8° 22,2° 19,0° 18,2° 20,0° 19,4° 17,8° 17,4°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 25,4°* 28,0°* 27,3°* 24,4°* 23,8°* 25,2°* 24,8°*
2013 27,4°* 27,2°* 27,4°* 28,0°* 28,6°* 29,0°* 26,0°*
2014 25,4°* 26,8°* 27,4°* 26,0°* 28,0°* 29,0°* 26,4°* 25,0°* 25,8°* 23,4°*
2015 23,8°* 26,6°* 29,4°* 27,6°* 26,6°* 27,4°* 26,4°* 24,2°* 23,6°*
2016 25,0°* 25,4°* 28,8°* 27,6°* 29,4°* 30,0°* 27,4°* 25,2°* 26,2°* 25,2°* 25,6°* 23,8°* 26,6°
2017 27,0°* 25,0°* 28,4°* 27,2°* 29,2°* 26,2°* 23,4°* 25,8°*
2018 28,0°* 25,0°* 25,0°* 23,8°* 25,4°*
2019 25,0°* 28,2°*
2020 25,4°* 24,9°* 29,0°* 24,2°* 29,0°* 25,0°*
Snitt 25,6° 26,5° 27,6° 27,6° 28,3° 29,3° 26,1° 24,7° 26,5° 25,0° 24,5° 24,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 8,4°* 7,0°* 12,4°* 12,2°* 11,8°* 8,0°* 8,0°*
2013 9,0°* 9,6°* 11,8°* 12,0°* 11,4°* 12,2°* 2,4°*
2014 7,6°* 7,6°* 11,2°* 11,2°* 11,4°* 11,4°* 12,0°* 11,2°* 7,8°* 8,6°*
2015 6,4°* 11,8°* 12,2°* 13,0°* 12,0°* 13,0°* 10,6°* 9,6°* 9,6°*
2016 7,0°* 9,8°* 11,0°* 12,0°* 12,6°* 13,0°* 12,8°* 11,8°* 10,2°* 10,8°* 8,4°* 9,2°* 10,7°
2017 4,9°* 10,4°* 11,6°* 13,0°* 14,2°* 13,8°* 13,2°* 11,8°*
2018 11,8°* 12,6°* 10,0°* 7,1°* 7,9°*
2019 2,7°* 7,7°*
2020 5,8°* 10,9°* 15,2°* 13,4°* 9,2°* 9,7°*
Snitt 6,5° 9,0° 11,5° 11,8° 12,1° 13,0° 11,3° 12,2° 10,3° 9,5° 8,4° 8,7°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).