Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Oskarshamn. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
E 22 Oskarshamn - Ålem
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan kl 02:00 och kl 06:00.
E 22 Ålem - Kalmar
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Plogning mellan kl 02:00 och kl 06:00.
Väg 47 Vetlanda - Järnforsen
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:00 och kl 06:00.
Väg 125 Alsterbro - Läckerby
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Plogning mellan kl 02:00 och kl 06:00.
Väg 125 Läckeby - Lindsdal
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Plogning mellan kl 02:00 och kl 06:00.
Väg 31 Vägershult - Nybro
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan kl 02:00 och kl 06:00.
E 22 Kalmar - Brömsebro
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan kl 02:00 och kl 06:00.
Väg 137 Färjestaden - Kalmar / Ölandsbron
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan kl 02:00 och kl 06:00.
Väg 25 Nybro - Eriksmåla
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Plogning mellan kl 02:00 och kl 06:00.
Väg 25 Kalmar - Nybro
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan kl 02:00 och kl 06:00.