Nikkaluokta - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Nikkaluokta

En sommardag i juli blir det ungefär 18 grader på dagen i Nikkaluokta och 8 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka -13 grader på dagen och -23 grader på natten.

 
Varmaste månaden 18,3° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden -12,6° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 41,5° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Nikkaluokta 1 km från Nikkaluokta
Mängd data 32 månader uppdaterades senast 19 maj 2019.

Normala temperaturer för Nikkaluokta

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Nikkaluokta månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
-13°
-23°
-41°
Februari
-5°
-15°
-31°
Mars
-11°
-28°
April
-7°
-20°
Maj
18°
-1°
-10°
Juni
13°
22°
-2°
Juli
18°
24°
Augusti
17°
25°
-1°
September
11°
20°
-5°
Oktober
12°
-4°
-15°
November
-3°
-12°
-26°
December
-6°
-16°
-35°

Om statistiken för Nikkaluokta

Statistiken för Nikkaluokta är sammanställd av observationer från väderstationen Nikkaluokta som ligger 1 km från centrala Nikkaluokta.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 -2,9°* 2,5°* 7,4°* 12,8°* 22,0°* 16,2°* 10,7°* -5,6°
2015 -12,0° -5,0°* 0,3° 2,7°* 6,7° 11,4° 14,7°* 17,2° 12,3°* 4,1°* -3,4°
2016 -13,2° -7,1° -0,7° 2,1° 10,7° 13,5° 18,1°*
Snitt -12,6° -5,0° -0,2° 2,4° 8,3° 12,6° 18,3° 16,7° 11,5° 4,1° -3,4° -5,6°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 -10,6°* -6,7°* -1,8°* 4,5°* 10,5°* 5,4°* 1,4°* -16,1°
2015 -21,4° -16,5°* -12,3° -5,7°* -1,6° 3,1° 6,7°* 5,3° 3,7°* -3,6°* -11,9°
2016 -25,1° -18,9° -10,7° -8,2° 0,0° 3,4° 8,1°*
Snitt -23,3° -15,3° -11,5° -6,9° -1,1° 3,6° 8,4° 5,4° 2,6° -3,6° -11,9° -16,1°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 -5,9°* -1,3°* 3,5°* 9,4°* 16,9°* 11,3°* 6,4°* -10,4°
2015 -16,4° -9,7°* -4,8° -0,8°* 3,3° 7,9° 11,1°* 12,0° 8,1°* 0,6°* -7,2°
2016 -19,0° -12,5° -5,2° -2,1° 6,3° 9,5° 13,6°*
Snitt -17,7° -9,4° -5,0° -1,4° 4,4° 8,9° 13,8° 11,6° 7,3° 0,6° -7,2° -10,4°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 4,8°* 9,3°* 19,4°* 23,4°* 27,7°* 25,4°* 17,4°* 6,8°
2015 6,3° 4,8°* 6,3° 8,1°* 12,0° 20,0° 19,7°* 24,1° 22,1°* 12,0°* 7,6°
2016 1,1° 1,6° 7,8° 7,9° 22,7° 21,8° 24,9°*
Snitt 3,7° 3,7° 7,1° 8,4° 18,0° 21,7° 24,1° 24,8° 19,8° 12,0° 7,6° 6,8°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 -26,7°* -23,6°* -10,6°* -0,1°* 4,7°* -1,2°* -7,7°* -34,5°
2015 -39,9° -35,0°* -28,8° -19,5°* -12,7° -1,2° 0,5°* -0,2° -3,2°* -15,1°* -26,3°
2016 -42,1° -31,7° -27,4° -18,1° -5,3° -3,3° 1,3°*
Snitt -41,0° -31,1° -28,1° -20,4° -9,5° -1,5° 2,2° -0,7° -5,5° -15,1° -26,3° -34,5°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).