Lillhärdal - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Lillhärdal

En sommardag i juli blir det ungefär 17 grader på dagen i Lillhärdal och 12 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka -9 grader på dagen och -13 grader på natten.

 
Varmaste månaden 16,5° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden -9,0° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 29,5° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Lillhärdal 1 km från Lillhärdal
Mängd data 31 månader uppdaterades senast 19 maj 2019.

Normala temperaturer för Lillhärdal

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Lillhärdal månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
-9°
-13°
-30°
Februari
-3°
-7°
-26°
Mars
-5°
-19°
April
-10°
Maj
10°
19°
Juni
13°
20°
10°
Juli
17°
24°
12°
Augusti
14°
19°
September
10°
14°
Oktober
-1°
-8°
November
-1°
-4°
-18°
December
-3°
-7°
-23°

Om statistiken för Lillhärdal

Statistiken för Lillhärdal är sammanställd av observationer från väderstationen Lillhärdal som ligger 1 km från centrala Lillhärdal.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 4,0°* 10,1°* 12,3°* 20,0°* 13,0°* -6,0°*
2015 -5,2°* -2,6°* -0,6°* 3,7°* 7,3°* 12,6°* 14,0°* 15,0°* 9,2°* 2,7°* -0,8°* -0,4°* 4,6°
2016 -12,8°* -4,2°* 0,1°* 2,6°* 11,2°* 14,9°* 15,6°* 12,8°* 11,0°* 0,7°*
Snitt -9,0° -3,4° -0,2° 3,4° 9,5° 13,3° 16,5° 13,6° 10,1° 1,7° -0,8° -3,2°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 -0,1°* 6,7°* 9,1°* 14,5°* 10,1°* -10,2°*
2015 -8,8°* -5,2°* -5,4°* 0,8°* 4,4°* 8,6°* 11,0°* 8,9°* 7,2°* -1,0°* -4,2°* -4,4°* 1,0°
2016 -17,1°* -8,9°* -4,6°* -0,4°* 7,0°* 10,8°* 11,2°* 8,3°* 8,0°* -1,3°*
Snitt -13,0° -7,0° -5,0° 0,1° 6,0° 9,5° 12,2° 9,1° 7,6° -1,2° -4,2° -7,3°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 2,0°* 8,4°* 10,7°* 17,2°* 11,5°* -8,1°*
2015 -7,0°* -3,9°* -3,0°* 2,2°* 5,8°* 10,6°* 12,5°* 12,0°* 8,2°* 0,9°* -2,5°* -2,4°* 2,8°
2016 -14,9°* -6,5°* -2,2°* 1,1°* 9,1°* 12,9°* 13,4°* 10,6°* 9,5°* -0,3°*
Snitt -11,0° -5,2° -2,6° 1,8° 7,8° 11,4° 14,4° 11,4° 8,8° 0,3° -2,5° -5,3°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 10,2°* 22,6°* 20,0°* 26,0°* 20,1°* 2,8°*
2015 2,8°* 5,3°* 5,3°* 9,7°* 11,2°* 18,4°* 23,9°* 18,0°* 12,8°* 9,9°* 7,9°* 8,8°* 11,2°
2016 3,8°* 2,8°* 4,5°* 7,1°* 23,1°* 21,4°* 21,2°* 18,0°* 15,3°* 5,9°*
Snitt 3,3° 4,1° 4,9° 9,0° 19,0° 19,9° 23,7° 18,7° 14,1° 7,9° 7,9° 5,8°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 -10,3°* -1,1°* 4,1°* 8,2°* 3,1°* -29,2°*
2015 -24,2°* -23,9°* -16,7°* -11,7°* -1,2°* 4,8°* 6,8°* 2,6°* -0,8°* -7,6°* -18,3°* -16,4°* -8,9°
2016 -35,6°* -27,6°* -21,0°* -7,4°* 1,1°* 3,6°* 6,9°* 2,4°* 1,4°* -9,2°*
Snitt -29,9° -25,8° -18,9° -9,8° -0,4° 4,2° 7,3° 2,7° 0,3° -8,4° -18,3° -22,8°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Vädervarningar

Vägtemperaturen är just nu runt 0 grader - Kör försiktigt!

Ransjö 0.8° 40 km, N 15 min sedan
Tandsjöborg -0.4° 42 km, SO 15 min sedan
Vägväderstationer som visar en vägtemperatur nära 0 grader. Risk för tillfrysning och halt väglag.