Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Lövstabruk. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 76 Skutskär - Forsmark
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:00 och kl 18:00.
Väg 290 Forsmark - Österbybruk
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:00 och kl 18:00.
Väg 76 Forsmark - Hallstavik
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:00 och kl 18:00.
Väg 292 Österbybruk - Tierp
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:00 och kl 18:00.
Väg 290 Österbybruk - Uppsala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:30 och kl 18:30.
E 4 Gävle - Hyttön
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:00 och kl 19:00.
E 4 Hyttön - Björklinge
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:00 och kl 18:00.
Väg 288 Östhammar - Gimo
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:00 och kl 18:00.
Väg 292 Hargshamn - Österbybruk
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:00 och kl 18:00.
Väg 288 Gimo - Uppsala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:30 och kl 18:30.
Väg 76 Gävle - Skutskär
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:00 och kl 19:00.
E 4 Björklinge - Uppsala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:30 och kl 18:30.
Väg 76 Hallstavik - Norrtälje
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:00 och kl 19:00.
Väg 272 Kerstinbo - Östervåla
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 13:10 och kl 00:00.
Väg 272 Östervåla - Uppsala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 13:10 och kl 00:00.
E 4 Uppsala - Knivsta
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:30 och kl 18:30.
Väg 282 Edsbro - Knutby
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:00 och kl 19:00.
Väg 55 Uppsala - Enköping
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 16:00 och kl 22:00.
Väg 282 Knutby - Uppsala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:30 och kl 18:30.
Väg 255 Uppsala - Lövstaholm Länsgräns C
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:30 och kl 18:30.
Väg 72 Uppsala - Vittinge
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 13:10 och kl 00:00.
Väg 280 Ununge - Rimbo
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:00 och kl 19:00.
Väg 77 Rösa - Knivsta
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:00 och kl 19:00.
Väg 280 Rimbo - Söderhall
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 15:00 och kl 19:00.
E 4 Arlanda - Stockholm
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 255 Märsta - Lövstaholm Länsgräns C
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 263 Märsta - Finnstaholm
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 263 Finnstaholm Länsgräns AB - Litslena
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 16:00 och kl 22:00.