Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Kungsör. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 250 Köping - Kungsör
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 23:00.
E 20 Kungsör - Arboga
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 20:00 och igår kl 02:00.
E 20 Eskilstuna - Kungsör
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 20:00 och igår kl 02:00.
Väg 56 Kungsör - Stora Sundby
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 09:40 och igår kl 14:00.
E 20 Strängnäs - Eskilstuna
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 20:00 och igår kl 02:00.
E 20 Trafikplats Marieborg - Trafikplats Gräsnäs
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 23:00.
E 18 Trafikplats Slyte - Arboga
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 23:00.
E 18 Arboga - Köping
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 23:00.
Väg 250 Kolsva - Köping
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 23:00.
E 18 Köping - Västerås
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 00:00.
Väg 56 Kvicksund - Eskilstuna
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 20:00 och igår kl 02:00.
Väg 56 Västerås Västjädra - Kvicksund
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 00:00.
Väg 252 Ramnäs - Ekeby
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 00:00.
Väg 56 Stora Sundby - Katrineholm
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 09:40 och igår kl 14:00.
Väg 230 Eskilstuna - Stora Sundby
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 09:40 och igår kl 14:00.
Väg 249 Lindesberg - Arboga
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 23:00.
Väg 214 Eskilstuna - Äs
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 09:40 och igår kl 14:00.
Väg 250 Gunnilbo - Kolsva
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 00:00.
Väg 53 Eskilstuna - Malmköping
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 09:50 och igår kl 14:00.
E 18 Örebro - Trafikplats Slyte
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 16:00 och igår kl 20:00.
Väg 214 Äs - Läppe
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 10:30 och igår kl 14:00.
Väg 66 Ramnäs - Västerås
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 00:00.
E 18 Västerås - Enköping
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 00:00.
Väg 56 Sala - Västerås
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 00:00.
Väg 52 Katrineholm - Läppe
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 10:30 och igår kl 14:00.
Väg 52 Läppe - Sköllersta
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 16:00 och igår kl 20:00.
Väg 66 Fagersta - Ramnäs
Väglaget är mycket besvärligt. Risk för halka. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 00:00.
Väg 233 Skinnskatteberg - Ramnäs
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 00:00.
Väg 207 Odensbacken - Örebro
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 16:00 och igår kl 20:00.
Väg 250 Oti - Gunnilbo
Väglaget är mycket besvärligt. Risk för halka. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 00:00.
Väg 55 Malmköping - Flen
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 12:30 och igår kl 16:30.
Väg 55 Flen - Katrineholm
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 10:30 och igår kl 14:00.
Väg 55 Strängnäs - Malmköping
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 12:30 och igår kl 16:30.
Väg 53 Malmköping - Nyköping
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 12:30 och igår kl 16:30.
Väg 55 Katrineholm - Västeråsen
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 00:00 och kl 06:00.
Väg 68 Riddarhyttan - Lindesberg
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 15:30 och igår kl 19:30.
Väg 68 Fagersta - Riddarhyttan
Väglaget är mycket besvärligt. Risk för halka. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 00:00.
Väg 57 Gnesta - Flen
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 12:30 och igår kl 16:30.
Väg 233 Malingsbo - Skinnskatteberg
Väglaget är mycket besvärligt. Risk för halka. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 00:00.
Väg 52 Bettna - Katrineholm
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 00:00 och kl 06:00.
Väg 256 Norberg - Salbohed
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 00:00.
Väg 256 Salbohed - Sala (Kolbäcksbro)
Väglaget är mycket besvärligt. Risk för halka. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 00:00.
Väg 70 Sala - Fjärdhundra
Väglaget är mycket besvärligt. Risk för halka. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 00:00.
Väg 70 Avesta - Sala
Väglaget är mycket besvärligt. Risk för halka. Varning för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 00:00.
Väg 56 Gysinge - Sala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 13:10 och igår kl 00:00.
Väg 68 Avesta - Fagersta
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 00:00.
Väg 66 Ludvika - Fagersta
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 18:25 och igår kl 22:00.
Väg 52 Nyköping - Bettna
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 00:00 och kl 06:00.
Väg 55 Västeråsen - Norrköping
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 14:30 och igår kl 18:00.
Väg 69 Länsgräns Västmanland/Dalarna - Norberg
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 19:00 och igår kl 00:00.
Väg 70 Hedemora - Avesta
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 16:00 och igår kl 00:00.
Väg 68 Storvik - Avesta
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 16:00 och igår kl 00:00.
Väg 51 Hjortkvarn - Finspång
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 14:30 och igår kl 18:00.
E 4 Kolmården - Åby
Normalt väglag. Torr väg.
E 4 Nyköping - Kolmården
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 00:00 och kl 06:00.
Väg 215 Finspång - Norsholm
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 14:30 och igår kl 18:00.
Väg 51 Finspång - Norrköping
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 14:30 och igår kl 18:00.
E 4 Åby - Norrköping
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 69 Hedemora - Länsgräns Västmanland/Dalarna
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Halkbekämpning mellan igår kl 16:00 och igår kl 00:00.