Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Kista. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
E 4 Vagnhärad - Nyköping
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 72 Uppsala - Vittinge
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 272 Östervåla - Uppsala
Normalt väglag. Vägen är våt.