Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Kalix. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
E 4 Kalix - Töre
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 17:00 och kl 21:00.
E 4 Haparanda - Kalix
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 17:00 och kl 21:00.
Väg 398 Lappträsk - Sangis
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis lössnö. Halkbekämpning mellan kl 06:30 och kl 10:30.
E 10 Morjärv - Töre
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 17:00 och kl 21:00.
E 4 Töre - Luleå
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 398 Hedenäset - Lappträsk
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis packad snö. Fläckvis lössnö.
356 Morjärv - Avafors
Besvärligt väglag. Risk för halka. Packad snö.
E 10 Lansjärv - Morjärv
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Varning för hård vind. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.
Väg 99 Hedenäset - Haparanda
Besvärligt väglag. Risk för halka. Is.
Väg 99 Övertorneå - Hedenäset
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Varning för hård vind. Risk för halka. Fläckvis packad snö. Fläckvis lössnö.
Väg 98 Övertorneå - Överkalix
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Varning för hård vind. Risk för halka. Fläckvis packad snö. Fläckvis lössnö.
Väg 392 Korpilombolo - Överkalix
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Varning för hård vind. Risk för halka. Fläckvis packad snö. Fläckvis lössnö.
Väg 99 Pello - Övertorneå
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Varning för hård vind. Risk för halka. Fläckvis packad snö. Fläckvis lössnö.