Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Kalix. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
E 4 Kalix - Töre
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 13:00 och kl 17:00.
E 4 Haparanda - Kalix
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 13:00 och kl 17:00.
E 10 Morjärv - Töre
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 13:00 och kl 17:00.
E 4 Töre - Luleå
Besvärligt väglag. Risk för halka. Is. Halkbekämpning mellan kl 16:03 och kl 20:03.