Holmeja - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Holmeja

En sommardag i juli blir det ungefär 24 grader på dagen i Holmeja och 15 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 3 grader på dagen och -1 grader på natten.

 
Varmaste månaden 24,0° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 2,7° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 25,4° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Svedala N 5 km från Holmeja
Mängd data 78 månader uppdaterades senast 16 maj 2019.

Normala temperaturer för Holmeja

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Holmeja månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
-1°
-10°
Februari
-1°
-7°
Mars
16°
-5°
April
13°
20°
-2°
Maj
18°
25°
Juni
20°
27°
11°
Juli
24°
31°
15°
10°
Augusti
22°
29°
14°
10°
September
18°
24°
11°
Oktober
13°
19°
November
13°
-4°
December
-9°

Om statistiken för Holmeja

Statistiken för Holmeja är sammanställd av observationer från väderstationen Svedala N som ligger 5 km från centrala Holmeja.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 20,9°* 27,4°* 18,2°* 11,9° 4,6°* -1,1°
2011 2,2° 1,7° 5,9°* 16,0° 21,8°* 21,1° 18,7° 13,3° 8,5°*
2012 1,8°* 10,6° 11,9°* 19,0° 18,4°* 23,8° 17,7°* 12,8° 2,7°
2013 3,0° 2,1° 2,7°* 11,3° 18,4°* 20,3° 24,4° 22,5° 17,6° 13,7°* 8,0° 6,5° 12,5°
2014 2,5° 5,8° 9,9° 13,7° 17,6° 20,6° 24,7° 20,7° 18,8° 14,4°* 9,6°* 5,5°* 13,7°
2015 4,8°* 3,2°* 7,9° 12,5°* 14,6° 17,7° 21,6°* 17,6° 12,0°* 8,9°* 7,4°
2016 1,4° 4,7° 7,5° 10,9° 19,5°* 21,7° 22,1°* 20,8°* 20,7° 10,6°* 6,1°* 5,8° 12,7°
2017 2,1°*
Snitt 2,7° 3,2° 7,4° 12,7° 17,8° 20,2° 24,0° 21,8° 18,5° 12,7° 7,6° 4,5°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 11,6°* 16,1°* 11,8°* 5,6° 0,4°* -7,8°
2011 -2,4° -2,5° -0,7°* 5,4° 11,3°* 13,1° 11,0° 6,7° 4,5°*
2012 -4,6°* 2,0° 2,6°* 7,6° 10,1°* 13,7° 11,2°* 7,0° -2,8°
2013 -2,2° -1,7° -3,6°* 2,6° 9,1°* 12,2° 14,6° 14,3° 9,8° 9,4°* 4,0° 2,8° 5,9°
2014 -0,1° 2,0° 2,9° 5,4° 9,1° 12,0° 16,5° 13,8° 12,1° 10,4°* 7,4°* 1,6°* 7,8°
2015 1,0°* -0,4°* 1,5° 3,2°* 6,3° 9,9° 12,7°* 10,6° 6,7°* 5,0°* 3,9°
2016 -2,9° 0,2° 1,0° 3,4° 8,8°* 12,2° 13,5°* 12,8°* 11,7° 6,2°* 1,5°* 1,5° 5,8°
2017 -1,9°*
Snitt -1,4° -1,2° 0,5° 3,8° 8,2° 11,3° 14,7° 13,6° 11,2° 7,5° 3,8° -0,1°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 16,0°* 21,2°* 14,8°* 9,0° 2,6°* -4,1°
2011 0,1° -0,4° 2,5°* 10,4° 16,8°* 16,9° 14,6° 9,7° 6,4°*
2012 -1,2°* 5,7° 7,1°* 13,3° 14,3°* 18,3° 14,4°* 9,7° 0,2°
2013 0,4° 0,1° -0,6°* 6,5° 13,8°* 16,4° 19,4° 18,3° 13,5° 11,5°* 6,1° 4,9° 9,2°
2014 1,3° 3,7° 6,2° 9,5° 13,4° 16,5° 20,7° 17,3° 15,3° 12,5°* 8,5°* 3,5°* 10,7°
2015 2,9°* 1,3°* 4,5° 7,9°* 10,6° 13,9° 17,3°* 13,9° 9,3°* 7,1°* 5,8°
2016 -0,6° 2,3° 3,9° 7,0° 14,3°* 17,2° 17,8°* 16,7°* 16,1° 8,4°* 3,8°* 3,9° 9,2°
2017 0,2°*
Snitt 0,7° 1,0° 3,7° 8,1° 13,1° 15,9° 19,3° 17,5° 14,7° 10,0° 5,8° 2,4°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 30,0°* 35,5°* 22,6°* 15,9° 11,0°* 5,1°
2011 6,2° 8,3° 13,9°* 24,8° 28,6°* 26,9° 24,0° 25,1° 13,8°*
2012 12,0°* 27,6° 20,9°* 27,6° 24,0°* 31,7° 26,7°* 20,3° 8,7°
2013 9,7° 6,3° 12,2°* 17,1° 25,9°* 28,1° 30,0° 28,5° 22,2° 17,1°* 11,6° 9,9° 18,2°
2014 8,4° 8,3° 15,5° 21,6° 26,0° 26,9° 30,0° 28,3° 22,4° 18,0°* 15,5°* 11,8°* 19,4°
2015 10,8°* 7,5°* 12,9° 18,1°* 18,1° 23,7° 29,8°* 22,2° 17,3°* 14,0°* 10,6°
2016 7,7° 7,8° 11,8° 15,1° 26,5°* 28,9° 27,6°* 28,1°* 25,4° 16,6°* 11,0°* 9,6° 18,0°
2017 7,8°*
Snitt 8,4° 8,4° 15,7° 19,6° 24,8° 27,2° 30,6° 28,7° 23,6° 18,6° 12,8° 9,3°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 8,4°* 11,0°* 6,3°* -2,1° -10,8°* -19,8°
2011 -12,3° -9,9° -7,4°* 0,5° 6,1°* 10,1° 7,0° -0,3° 0,1°*
2012 -14,4°* -3,2° -6,2°* 1,1° 4,2°* 10,3° 5,1°* -3,3° -13,1°
2013 -13,0° -6,6° -9,8°* -4,0° 1,4°* 7,8° 10,1° 11,6° 4,4° 0,4°* -2,4° -6,5° -0,6°
2014 -7,2° -1,0° -0,2° 0,7° 3,3° 9,0° 11,9° 9,3° 4,5° 3,6°* 1,6°* -8,3°* 2,3°
2015 -2,8°* -6,9°* -4,5° -1,8°* 1,5° 6,8° 8,5°* 5,1° 2,3°* -5,8°* -3,2°
2016 -11,3° -6,0° -2,5° 0,0° 1,7°* 6,5° 9,9°* 8,8°* 6,7° 0,0°* -5,0°* -3,8° 0,4°
2017 -11,7°*
Snitt -9,7° -7,5° -4,6° -1,8° 1,8° 7,0° 10,3° 10,0° 5,6° 0,1° -3,7° -9,1°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).