Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Gopshus. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 70 Älvdalen - Mora
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis torr väg.
Väg 1025 Evertsberg - "Vasaloppsvägen" Oxberg
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis torr väg.
Väg 1024 Transtrand - "Vasaloppsvägen" Älvdalen
Besvärligt väglag. Is i hjulspår.
Väg 70 Särna - Älvdalen
Besvärligt väglag. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis torr väg.
E 45 Vika Mora - Johannisholm
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis torr väg.
E 45 Orsa - Vika Mora
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis torr väg.
E 45 Västbacka - Orsa
Besvärligt väglag. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis torr väg.
Väg 70 Mora - Rättvik
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
E 45 Johannisholm - Malung
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis torr väg.
Väg 26 Johannisholm - Vansbro
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 66 Sälen - Malung
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis torr väg.
E 16 Malung - Lisskogsåsen
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis torr väg.
E 16 Vansbro - Malung
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis torr väg.
Väg 26 Vansbro - Tyfors
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
E 16 Djurås - Vansbro
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
E 45 Sveg - Västbacka
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis torr väg.
Väg 66 Björbo - Grangärde
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.