Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Gopshus. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 70 Älvdalen - Mora
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 1025 Evertsberg - "Vasaloppsvägen" Oxberg
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 1024 Transtrand - "Vasaloppsvägen" Älvdalen
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 70 Särna - Älvdalen
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
E 45 Orsa - Vika Mora
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
E 45 Västbacka - Orsa
Besvärligt väglag. Fläckvis lössnö. Fläckvis torr väg.
Väg 70 Mora - Rättvik
Normalt väglag. Torr väg.
E 45 Sveg - Västbacka
Normalt väglag. Vägen är våt.