Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Fullestad. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
E18.20 Frescati - Bergshamra
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 156 Svenljunga - Hällingsjö
Normalt väglag. Torr väg.