Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Forshaga. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
E 45 Torsby - Sunne
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snödrev. Varning för snörök. Lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 05:00.
E 16 Torsby - Hejdröset (Riksgränsen Norge)
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Varning för snödrev. Lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 05:00.
E 16 Vägsjöfors - Torsby
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Varning för snödrev. Lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 05:00.
Väg 239 Ekshärad - Torsby
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Varning för snödrev. Lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 05:00.
E 45 Sunne - Fagerås
Besvärligt väglag. Moddig vägbana. Plogning mellan kl 02:00 och kl 06:00.
Väg 241 Munkfors - Sunne
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Varning för snödrev. Lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 05:00.
Väg 238 Fryksdalshöjden Västra Ämtervik - Finnebäck
Besvärligt väglag. Fläckvis moddsträngar. Fläckvis vägen är våt.
E 16 Stöllet - Vägsjöfors
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Varning för snödrev. Lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 05:00.
Väg 246 Uddeholm - Geijersholm
Besvärligt väglag. Lössnö. Halkbekämpning mellan kl 01:00 och kl 12:00.
Väg 62 Fastnäs - Olsätter
Besvärligt väglag. Lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 12:00.
Väg 240 Hagfors - Molkom
Besvärligt väglag. Lössnö. Halkbekämpning mellan kl 01:00 och kl 12:00.
Väg 61 Arvika - Högboda
Besvärligt väglag. Fläckvis moddsträngar. Fläckvis vägen är våt.
Väg 62 Stöllet - Fastnäs
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Varning för snödrev. Lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 05:00.
Väg 62 Olsätter - Ilandamotet Karlstad
Besvärligt väglag. Moddig vägbana. Plogning mellan kl 02:00 och kl 06:00.
Väg 61 Åmotsfors - Arvika
Besvärligt väglag. Fläckvis moddsträngar. Fläckvis vägen är våt.
Väg 61 Eda (Riksgränsen Norge) - Åmotsfors
Besvärligt väglag. Fläckvis moddsträngar. Fläckvis vägen är våt.
Väg 246 Geijersholm - Filipstad
Besvärligt väglag. Lössnö. Plogning mellan kl 05:00 och kl 10:00.
Väg 172 Arvika - Sulvik
Besvärligt väglag. Fläckvis moddsträngar. Fläckvis vägen är våt.
Väg 175 Arvika - Skasåsbron
Besvärligt väglag. Fläckvis moddsträngar. Fläckvis vägen är våt.
Väg 177 Åmotsfors - Vännacka
Besvärligt väglag. Fläckvis moddsträngar. Fläckvis vägen är våt.
Väg 172 Sulvik - Vännacka
Besvärligt väglag. Fläckvis moddsträngar. Fläckvis vägen är våt.
Väg 61 Högboda - Kil
Besvärligt väglag. Moddig vägbana. Plogning mellan kl 02:00 och kl 06:00.
E 16 Lisskogsåsen - Stöllet
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Varning för snödrev. Lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 05:00.
Väg 62 Sysslebäck - Stöllet
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Varning för snödrev. Lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 05:00.
E 45 Fagerås - Grums
Besvärligt väglag. Moddig vägbana. Plogning mellan kl 02:00 och kl 06:00.
Väg 61 Kil - Karlstad
Besvärligt väglag. Moddig vägbana. Plogning mellan kl 02:00 och kl 06:00.
Väg 63 Molkom - Karlstad
Besvärligt väglag. Moddig vägbana. Plogning mellan kl 02:00 och kl 06:00.
Väg 175 Skasåsbron - Nysäter
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 16 Malung - Lisskogsåsen
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis moddig vägbana. Fläckvis vägen är våt.
E 18 Segmon - Karlstad
Besvärligt väglag. Moddig vägbana. Plogning mellan kl 02:00 och kl 06:00.
Väg 236 Skoghall - Karlstad Bergmotet
Besvärligt väglag. Moddig vägbana. Plogning mellan kl 02:00 och kl 06:00.
Väg 175 Nysäter - Säffle
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 45 Segmon - Säffle
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 18 Långserud - Segmon
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 18 Årjäng - Långserud
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 62 Långflon - Sysslebäck
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Varning för snödrev. Lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 05:00.