Cregneish - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Cregneish

En sommardag i juli blir det ungefär 18 grader på dagen i Cregneish och 13 grader på natten.

En vinterdag i februari är det normalt cirka 8 grader på dagen och 4 grader på natten.

 
Varmaste månaden 17,9° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 8,1° Normal dagstemperatur i februari
Temperaturskillnad under året 13,6° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Isle Of Man / Ronaldsway Airport 9 km från Cregneish
Mängd data 150 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Cregneish

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Cregneish månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
12°
Februari
11°
Mars
13°
April
11°
16°
Maj
14°
20°
Juni
16°
22°
11°
Juli
18°
23°
13°
10°
Augusti
17°
21°
13°
September
16°
20°
12°
Oktober
14°
17°
10°
November
11°
16°
December
12°

Om statistiken för Cregneish

Statistiken för Cregneish är sammanställd av observationer från väderstationen Isle Of Man / Ronaldsway Airport som ligger 9 km från centrala Cregneish.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 6,0°* 8,5° 10,8° 13,3° 17,0° 17,2° 17,3° 16,1° 13,5° 9,1° 5,3°
2011 7,4° 8,8° 8,9° 13,2° 13,5° 15,0° 16,8°* 16,5°* 16,1°* 14,4° 12,6° 9,4° 12,7°
2012 8,8°* 8,5°* 10,9° 10,5°* 13,7° 14,4°* 16,1° 17,3° 15,1° 12,3° 10,0°* 8,5° 12,2°
2013 7,6° 6,9° 5,6°* 9,4° 12,4°* 15,9° 19,9° 18,0° 15,5° 14,3°* 10,1° 10,3° 12,2°
2014 8,9° 8,7° 10,0° 12,0° 13,9° 17,2° 19,3° 16,7° 17,6° 14,7°* 11,6°* 9,3° 13,3°
2015 8,5°* 7,6°* 9,0° 11,2°* 12,1° 15,7° 16,5°* 17,4° 15,8° 14,0°* 12,2° 11,6° 12,6°
2016 9,0° 8,0° 9,1° 10,2°* 15,1°* 17,2° 17,2°* 17,8° 16,9° 13,9°* 9,5°* 10,4° 12,9°
2017 8,7° 8,7° 10,4°* 11,2°* 15,5°* 16,3° 17,6° 17,1° 15,6°* 14,5° 10,6° 8,7°* 12,9°
2018 8,2°* 6,9° 7,4° 10,5° 15,3° 18,9° 19,7° 17,6° 15,4° 13,0° 11,1° 10,1°* 12,8°
2019 8,3° 9,5° 9,8°* 12,0° 13,5°* 15,7° 18,1°* 17,4°* 15,9°* 12,2°* 9,1°* 9,4°* 12,6°
2020 9,4° 9,4° 12,9° 16,8° 16,5° 18,3° 16,0° 13,0°* 12,4° 8,0°*
2021 6,8°* 7,7°* 9,2°* 10,0°* 12,5°* 16,5°* 19,4°* 17,8°* 17,6° 14,5° 9,6°
2022 9,2° 9,5° 10,4° 11,7° 14,2° 16,4°
Snitt 8,4° 8,1° 9,1° 11,2° 13,7° 16,4° 17,9° 17,4° 16,1° 13,7° 10,8° 9,2°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 1,3°* 3,9° 5,7° 7,4° 11,5° 13,3° 12,3° 11,9° 9,2° 4,3° 0,3°
2011 3,3° 5,6° 3,6° 7,7° 9,3° 9,9° 11,7°* 12,0°* 12,2°* 10,7° 9,4° 5,9° 8,4°
2012 5,2°* 5,4°* 6,2° 5,1°* 7,8° 9,9°* 12,0° 13,1° 10,7° 7,6° 6,1°* 4,7° 7,8°
2013 4,4° 2,8° 1,7°* 4,4° 7,1°* 10,4° 13,4° 12,8° 11,6° 10,9°* 6,0° 6,7° 7,7°
2014 5,3° 5,2° 4,9° 7,1° 9,1° 11,5° 13,2° 12,3° 12,0° 10,5°* 8,4°* 5,5° 8,8°
2015 4,7°* 3,7°* 3,9° 4,8°* 7,7° 10,2° 11,8°* 11,9° 10,8° 9,0°* 8,0° 7,2° 7,8°
2016 5,7° 3,7° 4,5° 4,9°* 9,0°* 11,7° 12,7°* 12,9° 12,7° 10,0°* 5,0°* 7,3° 8,3°
2017 5,2° 5,0° 6,1°* 6,6°* 9,0°* 11,6° 12,6° 12,5° 11,5°* 10,8° 6,1° 4,7°* 8,5°
2018 4,6°* 3,0° 2,9° 6,1° 8,5° 11,9° 13,5° 12,8° 11,0° 8,5° 8,2° 7,2°* 8,2°
2019 4,8° 5,4° 5,9°* 6,6° 7,9°* 10,8° 13,5°* 14,7°* 12,1°* 9,0°* 6,2°* 6,0°* 8,6°
2020 6,0° 4,5° 6,5° 11,5° 11,9° 13,5° 11,2° 9,2°* 8,3° 5,4°*
2021 3,1°* 4,4°* 5,7°* 4,0°* 7,3°* 11,3°* 13,8°* 13,0°* 12,9° 11,1° 5,8°
2022 5,6° 5,4° 5,0° 5,6° 10,0° 11,1°
Snitt 4,8° 4,2° 4,5° 5,8° 8,4° 11,0° 12,8° 12,8° 11,7° 9,7° 6,9° 5,6°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 3,7°* 6,3° 8,4° 10,5° 14,2° 15,1° 14,7° 14,1° 11,6° 6,7° 3,2°
2011 5,4° 7,2° 6,5° 10,5° 11,2° 12,6° 14,4°* 14,4°* 14,2°* 12,7° 11,1° 7,6° 10,7°
2012 7,1°* 6,8°* 8,6° 7,8°* 10,8° 12,3°* 14,0° 15,2° 13,1° 10,1° 8,3°* 6,8° 10,1°
2013 6,0° 4,9° 3,7°* 6,8° 9,8°* 13,0° 16,6° 15,3° 13,5° 12,6°* 8,3° 8,6° 9,9°
2014 7,2° 7,0° 7,7° 9,6° 11,5° 14,3° 16,3° 14,5° 14,9° 12,7°* 10,1°* 7,6° 11,1°
2015 6,5°* 5,7°* 6,6° 8,0°* 9,8° 12,8° 14,0°* 14,6° 13,3° 11,8°* 10,1° 9,6° 10,2°
2016 7,4° 6,0° 6,9° 7,7°* 12,2°* 14,5° 14,8°* 15,5° 14,9° 12,0°* 7,4°* 9,1° 10,7°
2017 7,1° 7,0° 8,3°* 9,0°* 12,3°* 13,9° 15,1° 15,0° 13,6°* 12,7° 8,6° 6,9°* 10,8°
2018 6,4°* 4,9° 5,2° 8,3° 12,1° 15,5° 16,6° 15,2° 13,3° 11,1° 9,7° 8,8°* 10,6°
2019 6,7° 7,8° 7,9°* 9,3° 10,8°* 13,4° 15,8°* 16,0°* 14,1°* 10,8°* 7,7°* 7,9°* 10,7°
2020 7,8° 7,0° 9,7° 14,2° 14,1° 15,9° 13,8° 11,2°* 10,2° 6,8°*
2021 5,0°* 6,0°* 7,5°* 7,2°* 10,0°* 13,9°* 16,5°* 15,4°* 15,4° 12,8° 8,0°
2022 7,5° 7,7° 7,8° 8,8° 11,8° 13,8°
Snitt 6,7° 6,2° 6,9° 8,6° 11,1° 13,7° 15,3° 15,1° 14,0° 11,8° 8,9° 7,6°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 9,0°* 11,0° 13,0° 20,0° 21,0° 20,0° 21,0° 19,0° 17,0° 15,0° 10,0°
2011 11,0° 11,0° 12,0° 19,0° 17,0° 22,0° 19,0°* 18,0°* 20,0°* 18,0° 15,0° 12,4° 16,2°
2012 12,0°* 12,0°* 17,0° 16,0°* 23,0° 17,0°* 20,0° 19,4° 18,0° 15,0° 13,0°* 11,2° 16,1°
2013 12,0° 10,0° 9,0°* 14,0° 17,0°* 21,0° 26,0° 21,0° 19,0° 16,0°* 14,0° 12,0° 15,9°
2014 11,0° 10,2° 14,2° 18,0° 20,2° 22,0° 26,1° 20,0° 20,4° 17,0°* 14,0°* 13,0° 17,2°
2015 13,1°* 10,4°* 12,3° 17,0°* 15,0° 22,0° 20,4°* 20,0° 18,0° 17,0°* 15,2° 13,3° 16,1°
2016 12,1° 12,0° 12,0° 15,0°* 22,0°* 22,0° 25,0°* 20,0° 24,0° 17,0°* 14,0°* 13,0° 17,3°
2017 11,4° 13,0° 13,0°* 14,0°* 22,1°* 22,0° 22,1° 19,0° 17,4°* 17,0° 14,0° 12,5°* 16,5°
2018 12,0°* 12,0° 10,2° 15,0° 23,0° 27,0° 26,0° 21,0° 17,1° 17,0° 14,0° 12,1°* 17,2°
2019 11,3° 12,0° 12,0°* 18,1° 18,0°* 21,4° 23,0°* 21,0°* 18,0°* 15,1°* 13,6°* 13,0°* 16,4°
2020 11,9° 13,0° 18,0° 25,3° 20,0° 25,0° 20,0° 15,0°* 30,0° 12,0°*
2021 10,0°* 10,0°* 13,7°* 15,0°* 19,0°* 21,0°* 26,4°* 21,2°* 25,0° 17,0° 13,0°
2022 13,2° 13,0° 15,0° 17,0° 18,0° 20,0°
Snitt 11,8° 11,2° 12,7° 16,1° 19,5° 21,8° 22,8° 20,6° 19,7° 16,5° 15,6° 12,3°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -2,0°* -1,0° 2,0° 3,0° 8,0° 10,0° 7,0° 4,0° 1,0° -4,0° -6,0°
2011 -2,0° 2,0° -1,0° 6,0° 7,0° 5,0° 8,0°* 9,0°* 8,0°* 6,0° 3,0° 1,0° 4,3°
2012 0,0°* 1,0°* 2,0° 1,0°* 2,0° 6,0°* 9,0° 8,0° 5,0° 2,0° -1,0°* -2,0° 2,8°
2013 0,0° -0,2° -1,0°* -1,0° 2,0°* 7,0° 10,9° 10,0° 7,8° 5,0°* 1,0° 1,5° 3,6°
2014 1,9° 2,0° 0,0° 3,6° 7,0° 6,6° 8,0° 7,0° 9,5° 4,9°* 4,0°* 0,6° 4,6°
2015 -0,1°* -2,2°* 1,0° -1,0°* 4,0° 7,0° 8,6°* 8,9° 7,0° 5,4°* 0,2° 1,8° 3,4°
2016 -0,1° -1,1° 1,0° 1,0°* 4,9°* 8,0° 8,8°* 10,0° 9,0° 5,3°* -1,0°* 2,0° 4,0°
2017 0,0° 0,7° 2,9°* 2,0°* 4,0°* 8,0° 10,5° 8,0° 8,0°* 3,5° 0,4° -2,0°* 3,8°
2018 1,0°* -2,9° -2,1° 1,0° 3,5° 7,9° 10,9° 8,0° 6,0° 0,0° 4,0° 2,8°* 3,3°
2019 -2,1° -1,0° 2,0°* 2,4° 3,0°* 8,0° 10,7°* 12,0°* 7,7°* 4,0°* 1,0°* 1,6°* 4,1°
2020 1,0° 0,3° 2,3° 6,7° 9,2° 7,6° 4,0° 5,7°* 5,0° 0,0°*
2021 -2,5°* -1,0°* 1,7°* -1,0°* 1,6°* 8,9°* 11,0°* 9,5°* 9,6° 5,0° 0,0°
2022 3,0° 0,6° 1,0° 1,0° 8,9° 6,7°
Snitt 0,0° -0,3° 0,5° 1,5° 4,2° 7,2° 9,6° 8,8° 7,1° 4,0° 1,2° 0,1°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).