Borgholm - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Borgholm

En sommardag i augusti blir det ungefär 24 grader på dagen i Borgholm och 14 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 0 grader på dagen och 0 grader på natten.

 
Varmaste månaden 24,2° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 24,2° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Borgholm 1 km från Borgholm
Mängd data 23 månader uppdaterades senast 16 maj 2019.

Normala temperaturer för Borgholm

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Borgholm månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
Februari
12°
-2°
-7°
Mars
11°
-4°
-10°
April
11°
18°
-5°
Maj
Juni
22°
30°
11°
-9°
Juli
24°
31°
14°
Augusti
24°
29°
14°
September
20°
26°
14°
Oktober
14°
21°
10°
November
12°
December
10°
-5°

Om statistiken för Borgholm

Statistiken för Borgholm är sammanställd av observationer från väderstationen Borgholm som ligger 1 km från centrala Borgholm.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2013 2,0° 3,1°* 11,0°* 22,6°* 24,0° 24,1°* 14,4°* 8,1°* 6,5°
2014 21,4° 21,3°
2015 24,2°* 17,7°
Snitt 2,0° 3,1° 11,0° 22,0° 24,0° 24,2° 19,5° 14,4° 8,2° 6,5°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2013 -2,1° -4,0°* 3,2°* 10,2°* 14,4° 13,8°* 9,7°* 4,7°* 2,4°
2014 11,0° 15,5°
2015 13,6°* 12,5°
Snitt -2,1° -4,0° 3,2° 10,6° 14,4° 13,7° 14,0° 9,8° 4,7° 2,4°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2013 -0,0° -0,5°* 6,6°* 17,1°* 19,1° 18,7°* 11,8°* 6,6°* 4,6°
2014 16,0° 18,4°
2015 18,9°* 15,0°
Snitt -0,0° -0,5° 6,6° 16,6° 19,1° 18,8° 16,7° 11,8° 6,6° 4,6°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2013 11,7° 11,4°* 18,4°* 28,8°* 31,0° 28,5°* 21,0°* 12,4°* 9,5°
2014 31,5° 26,6°
2015 29,1°* 25,5°
Snitt 11,7° 11,4° 18,4° 30,2° 31,0° 28,8° 26,1° 21,0° 12,4° 9,5°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2013 -6,8° -10,2°* -4,6°* -23,5°* 7,0° 9,4°* 3,0°* -0,1°* -4,5°
2014 5,8° 8,7°
2015 9,4°* 7,2°
Snitt -6,8° -10,2° -4,6° -8,9° 7,0° 9,4° 8,0° 3,0° -0,1° -4,5°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).