Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Båstad. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 153 Skeppshult - Hökabäck
Normalt väglag. Torr väg.