Ashburn Village - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Ashburn Village

En sommardag i juli blir det ungefär 32 grader på dagen i Ashburn Village och 20 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 6 grader på dagen och -2 grader på natten.

 
Varmaste månaden 31,6° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 5,9° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 33,8° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Leesburg / Godfrey 9 km från Ashburn Village
Mängd data 159 månader uppdaterades senast 1 apr 2023.

Normala temperaturer för Ashburn Village

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Ashburn Village månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
17°
-2°
-12°
Februari
20°
-1°
-11°
Mars
14°
25°
-6°
April
20°
30°
-1°
Maj
25°
34°
14°
Juni
29°
35°
18°
11°
Juli
32°
37°
20°
15°
Augusti
30°
35°
19°
13°
September
27°
34°
16°
Oktober
20°
29°
10°
November
13°
23°
-4°
December
19°
-7°

Om statistiken för Ashburn Village

Statistiken för Ashburn Village är sammanställd av observationer från väderstationen Leesburg / Godfrey som ligger 9 km från centrala Ashburn Village.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 4,1°* 16,3° 22,9°* 25,8°* 31,7° 33,5°* 30,9° 29,0° 21,0° 14,1° 3,8°
2011 3,8° 10,0° 13,3°* 22,1° 25,9° 30,0°* 33,7°* 30,2° 25,0° 18,3° 15,8° 10,5° 19,9°
2012 9,8°* 18,4° 18,6°* 25,9° 28,3°* 32,3°* 30,9° 26,3° 19,4° 11,5° 10,1°
2013 7,7° 6,5° 9,8°* 20,0° 24,3°* 28,8°* 31,0° 28,7° 26,2° 20,1°* 11,6° 8,7° 18,6°
2014 3,2° 6,0° 10,5°* 18,8° 25,1° 29,1° 30,0° 28,5° 26,0° 19,5°* 10,9°* 8,1° 18,0°
2015 3,7°* 2,6°* 11,4° 20,1°* 27,9° 28,6° 30,1°* 30,6° 28,1° 19,7°* 16,8° 14,4° 19,5°
2016 5,6° 7,9° 17,5° 19,9° 22,6°* 29,6° 32,4° 32,3° 28,3° 21,5°* 16,0°* 8,3° 20,2°
2017 8,7° 14,3° 13,3° 23,0°* 23,5°* 29,8°* 31,8° 28,9° 26,4° 23,1° 13,8° 6,5°* 20,2°
2018 6,9°* 11,1° 9,9° 17,9° 27,3° 28,3° 30,9° 30,7° 25,6° 20,1° 9,8° 7,9° 18,9°
2019 5,1° 8,8°* 12,7°* 21,5° 26,1° 29,0° 32,5°* 30,4°* 28,4°* 20,1°* 11,0°* 7,3°* 19,4°
2020 7,3° 9,6° 15,7°* 16,6° 28,5° 31,9°* 29,1° 23,5° 18,6°* 14,4°* 7,0°*
2021 5,4°* 4,6°* 14,4°* 19,0° 22,9° 27,8° 29,5°* 29,8° 26,6° 22,3° 12,9° 12,8° 19,0°
2022 3,9° 10,9° 15,8° 18,6° 24,1° 28,7° 31,1° 26,1° 15,1° 7,5°*
2023 9,8°* 12,9° 13,9°
Snitt 5,9° 8,5° 13,8° 19,9° 25,1° 29,1° 31,6° 30,1° 26,6° 20,3° 13,4° 8,7°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -2,0°* 5,3° 9,4°* 15,4°* 20,9° 21,2°* 20,3° 15,8° 10,3° 3,5° -3,0°
2011 -4,0° -0,8° 3,0°* 9,9° 15,1° 19,7°* 21,6°* 19,7° 17,1° 8,3° 4,2° 0,8° 9,6°
2012 0,0°* 6,3° 5,4°* 14,5° 16,4°* 21,5°* 19,5° 14,8° 9,5° 1,5° 2,0°
2013 -0,6° -1,4° 0,9°* 7,3° 12,2°* 18,0°* 21,0° 18,4° 13,3° 10,0°* 2,2° 0,4° 8,5°
2014 -6,5° -3,0° -1,2°* 6,0° 12,5° 17,7° 19,0° 17,8° 15,4° 10,4°* 1,7°* 1,4° 7,6°
2015 -3,9°* -6,9°* -0,1° 7,1°* 14,7° 18,3° 20,3°* 18,3° 16,7° 8,4°* 6,2° 5,5° 8,7°
2016 -3,6° -0,2° 5,2° 7,2° 13,0°* 18,5° 21,7° 21,3° 18,3° 10,4°* 3,8°* 0,5° 9,7°
2017 1,6° 2,4° 2,7° 11,2°* 12,6°* 18,4°* 20,8° 18,5° 15,6° 10,6° 2,8° -1,2°* 9,7°
2018 -3,8°* 1,4° 0,3° 5,4° 14,8° 16,9° 18,6° 18,8° 16,7° 9,9° 2,9° 0,3° 8,5°
2019 -2,5° -0,4°* 1,5°* 9,2° 14,6° 17,1° 19,7°* 18,6°* 16,1°* 10,3°* 0,9°* -0,8°* 8,7°
2020 -0,1° 0,2° 3,8°* 5,3° 16,3° 20,6°* 17,7° 12,4° 7,5°* 4,4°* -0,4°*
2021 -1,8°* -1,8°* 3,0°* 6,1° 9,4° 15,1° 17,2°* 17,2° 16,2° 12,8° 2,0° 2,3° 8,2°
2022 -3,6° -1,2° 3,2° 6,7° 13,5° 17,5° 20,4° 15,8° 5,2° -1,4°*
2023 1,9°* 1,9° 2,4°
Snitt -2,2° -0,9° 2,6° 7,4° 13,5° 17,8° 20,3° 18,8° 15,7° 9,9° 3,2° 0,5°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 0,9°* 10,1° 15,9°* 20,2°* 26,0° 27,2°* 25,3° 22,1° 15,3° 8,4° 0,1°
2011 -0,2° 4,0° 7,8°* 14,9° 20,2° 24,7°* 27,7°* 24,5° 20,6° 12,9° 9,5° 5,4° 14,3°
2012 4,4°* 11,7° 12,0°* 19,8° 22,6°* 26,6°* 24,5° 20,1° 13,9° 5,9° 5,5°
2013 3,1° 2,1° 5,0°* 13,6° 17,9°* 23,1°* 25,5° 23,1° 19,3° 14,6°* 6,6° 3,9° 13,2°
2014 -2,0° 1,2° 4,1°* 12,3° 18,5° 23,3° 24,0° 22,8° 20,1° 14,6°* 5,7°* 4,4° 12,4°
2015 -0,2°* -2,7°* 5,0° 13,4°* 20,9° 23,2° 25,0°* 24,3° 21,9° 13,6°* 10,8° 9,4° 13,7°
2016 0,6° 3,4° 11,0° 13,2° 17,2°* 23,8° 26,6° 26,5° 23,1° 15,5°* 9,4°* 4,1° 14,5°
2017 4,6° 7,8° 7,1° 16,5°* 17,6°* 24,2°* 25,9° 23,3° 20,5° 16,4° 7,9° 2,4°* 14,5°
2018 1,1°* 5,4° 4,7° 11,1° 20,5° 22,4° 24,6° 24,3° 20,5° 14,5° 6,0° 3,9° 13,2°
2019 1,1° 3,4°* 6,6°* 14,8° 19,7° 22,9° 25,6°* 24,2°* 21,6°* 14,7°* 5,4°* 2,6°* 13,6°
2020 3,5° 4,5° 9,2°* 10,4° 22,1° 26,2°* 22,9° 17,7° 12,3°* 8,7°* 2,7°*
2021 1,4°* 0,9°* 8,1°* 12,1° 15,9° 21,3° 23,3°* 23,0° 21,0° 17,1° 6,9° 7,0° 13,2°
2022 -0,2° 4,2° 8,9° 12,3° 18,6° 23,0° 25,3° 20,5° 9,5° 2,7°*
2023 5,6°* 6,9° 7,7°
Snitt 1,5° 3,3° 7,7° 13,3° 18,9° 23,3° 25,7° 24,1° 20,7° 14,6° 7,8° 4,2°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 9,0°* 26,0° 35,0°* 34,0°* 37,0° 39,0°* 37,0° 36,0° 30,0° 19,0° 18,0°
2011 14,0° 25,0° 27,0°* 32,0° 35,0° 37,0°* 39,0°* 36,0° 32,0° 26,0° 23,0° 17,0° 28,6°
2012 19,0°* 28,0° 31,0°* 32,0° 38,0°* 37,0°* 36,0° 33,0° 27,0° 21,0° 22,0°
2013 21,0° 14,0° 18,0°* 33,0° 34,0°* 33,0°* 36,0° 33,0° 35,0° 32,0°* 25,0° 22,0° 28,0°
2014 13,0° 17,0° 21,0°* 30,0° 33,0° 34,0° 37,0° 33,0° 34,0° 26,0°* 21,0°* 23,0° 26,8°
2015 16,0°* 12,0°* 24,0° 27,0°* 33,0° 36,0° 35,0°* 36,0° 35,0° 28,0°* 26,0° 22,0° 27,5°
2016 16,0° 21,0° 28,0° 30,0° 33,0°* 36,0° 38,0° 38,0° 36,0° 31,0°* 26,0°* 20,0° 29,4°
2017 22,0° 26,0° 26,0° 32,0°* 35,0°* 36,0°* 36,0° 35,0° 32,0° 31,0° 25,0° 16,0°* 29,3°
2018 20,0°* 27,0° 23,0° 31,0° 34,0° 35,0° 37,0° 36,0° 35,0° 32,0° 24,0° 18,0° 29,3°
2019 15,0° 22,0°* 26,0°* 29,0° 33,0° 35,0° 37,0°* 35,0°* 35,0°* 33,0°* 20,0°* 17,0°* 28,1°
2020 19,0° 19,0° 26,0°* 23,0° 34,0° 36,0°* 33,0° 31,0° 25,0°* 23,0°* 17,0°*
2021 12,0°* 18,0°* 26,0°* 31,0° 32,0° 35,0° 34,0°* 35,0° 32,0° 30,0° 24,0° 20,0° 27,4°
2022 16,0° 23,0° 25,0° 31,0° 34,0° 34,0° 36,0° 32,0° 26,0° 17,0°*
2023 19,0°* 26,0° 27,0°
Snitt 16,9° 19,9° 25,1° 30,4° 33,5° 35,4° 36,7° 35,3° 33,7° 29,3° 23,3° 19,2°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -11,0°* -1,0° 1,0°* 3,0°* 14,0° 13,0°* 15,0° 9,0° 2,0° -4,0° -11,0°
2011 -13,0° -11,0° -4,0°* -1,0° 6,0° 11,0°* 15,0°* 13,0° 8,0° -2,0° -3,0° -7,0° 1,0°
2012 -7,0°* -6,0° 1,0°* 6,0° 9,0°* 18,0°* 15,0° 6,0° 1,0° -3,0° -4,0°
2013 -11,0° -10,0° -4,0°* -4,0° 2,0°* 12,0°* 15,0° 11,0° 5,0° -1,0°* -7,0° -8,0° 0,0°
2014 -18,0° -12,0° -16,0°* 0,0° 6,0° 11,0° 11,0° 12,0° 6,0° 2,0°* -9,0°* -5,0° -1,0°
2015 -13,0°* -18,0°* -16,0° -2,0°* 7,0° 13,0° 15,0°* 14,0° 10,0° 0,0°* -1,0° -2,0° 0,6°
2016 -12,0° -12,0° -2,0° -3,0° 5,0°* 12,0° 16,0° 16,0° 12,0° 1,0°* -3,0°* -10,0° 1,7°
2017 -11,0° -7,0° -6,0° 1,0°* 4,0°* 10,0°* 16,0° 14,0° 10,0° 2,0° -5,0° -11,0°* 1,4°
2018 -17,0°* -11,0° -4,0° 0,0° 6,0° 11,0° 12,0° 12,0° 11,0° 0,0° -2,0° -6,0° 1,0°
2019 -17,0° -13,0°* -7,0°* -1,0° 5,0° 8,0° 14,0°* 13,0°* 7,0°* 1,0°* -6,0°* -8,0°* -0,3°
2020 -7,0° -10,0° -6,0°* 0,0° 8,0° 17,0°* 13,0° 3,0° 0,0°* -3,0°* -6,0°*
2021 -6,0°* -8,0°* -5,0°* -3,0° 1,0° 8,0° 11,0°* 11,0° 8,0° 5,0° -3,0° -4,0° 1,3°
2022 -11,0° -9,0° -7,0° 1,0° 5,0° 11,0° 16,0° 8,0° -6,0° -14,0°*
2023 -3,0°* -10,0° -3,0°
Snitt -11,6° -10,6° -6,2° -0,8° 4,7° 10,6° 14,5° 13,3° 7,9° 0,9° -4,2° -7,4°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).