Algeciras - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Algeciras

En sommardag i juli blir det ungefär 28 grader på dagen i Algeciras och 22 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 16 grader på dagen och 11 grader på natten.

 
Varmaste månaden 28,3° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 16,2° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 17,4° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Algeciras Heliport 1 km från Algeciras
Mängd data 89 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Algeciras

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Algeciras månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
16°
22°
11°
Februari
17°
22°
12°
Mars
18°
24°
12°
April
19°
25°
14°
11°
Maj
22°
30°
17°
13°
Juni
25°
33°
19°
17°
Juli
28°
36°
22°
20°
Augusti
28°
38°
22°
20°
September
25°
33°
20°
17°
Oktober
22°
29°
18°
13°
November
19°
24°
14°
December
17°
21°
13°

Om statistiken för Algeciras

Statistiken för Algeciras är sammanställd av observationer från väderstationen Algeciras Heliport som ligger 1 km från centrala Algeciras.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 18,7°* 23,0° 24,1° 30,7°* 28,5° 24,8° 22,4°* 19,6° 17,9°
2016 17,7° 16,7° 18,0° 20,0° 21,4°* 25,7° 27,8°* 27,7°* 25,8° 22,6°* 18,3°* 16,5° 21,5°
2017 15,5°* 17,0° 18,2°* 18,8°* 21,7°* 25,5°* 27,3° 25,6°* 22,2°* 19,2°* 16,8°*
2018 16,2°* 15,8° 17,8° 18,5° 21,1° 24,9°* 28,7° 27,2° 25,2° 21,9° 18,5°* 17,4°* 21,1°
2019 16,5° 16,1° 17,7°* 19,2° 22,8° 24,5° 27,7°* 28,6°* 25,0°* 23,6°* 19,0°* 17,6°* 21,5°
2020 16,4° 17,8° 18,3° 18,2° 25,5° 27,4° 28,8° 25,4° 21,4°* 19,0°*
2021 15,6°* 16,5°* 17,5°* 19,1°* 22,3°* 24,3°* 27,7°* 28,0°* 26,4° 22,5° 18,5° 17,2° 21,3°
2022 15,7° 17,0° 16,7° 19,4° 23,0° 26,9°
Snitt 16,2° 16,7° 17,7° 19,0° 22,2° 25,2° 28,3° 28,0° 25,5° 22,4° 18,9° 17,2°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 14,8°* 17,5° 19,4° 23,0°* 22,3° 19,5° 17,9°* 15,1° 14,2°
2016 12,7° 12,2° 10,9° 14,1° 16,3°* 19,0° 22,4°* 23,1°* 20,5° 18,2°* 13,3°* 13,4° 16,3°
2017 9,8°* 12,8° 12,5°* 15,1°* 17,2°* 20,9°* 22,4° 20,3°* 18,7°* 13,7°* 11,3°*
2018 10,5°* 9,6° 12,0° 13,4° 15,3° 18,5°* 20,1° 21,5° 21,7° 17,4° 13,2°* 12,2°* 15,4°
2019 10,3° 11,3° 13,4°* 13,1° 16,8° 18,0° 20,7°* 22,0°* 20,5°* 17,3°* 13,8°* 13,0°* 15,9°
2020 10,5° 12,8° 12,8° 14,3° 18,9° 22,2° 21,9° 20,6° 15,8°* 15,5°*
2021 10,6°* 12,9°* 12,5°* 14,7°* 16,5°* 18,7°* 21,0°* 21,9°* 20,3° 18,4° 12,7° 13,0° 16,1°
2022 12,1° 12,7° 12,2° 13,4° 17,0° 19,7°
Snitt 10,9° 12,0° 12,3° 14,1° 16,7° 19,2° 21,6° 22,2° 20,5° 17,7° 13,9° 12,9°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 16,7°* 20,1° 21,7° 26,5°* 25,0° 21,9° 20,2°* 17,5° 16,2°
2016 15,3° 14,5° 14,4° 16,9° 18,8°* 22,2° 24,8°* 25,2°* 23,1° 20,2°* 15,8°* 15,2° 18,9°
2017 12,8°* 14,8° 15,3°* 16,9°* 19,5°* 23,1°* 24,5° 22,7°* 20,3°* 16,4°* 14,3°*
2018 13,3°* 12,6° 14,9° 15,9° 18,2° 21,3°* 24,0° 24,4° 23,3° 19,6° 15,7°* 14,8°* 18,2°
2019 13,5° 13,9° 15,5°* 16,1° 19,5° 21,0° 23,7°* 25,0°* 22,7°* 20,1°* 16,3°* 15,3°* 18,6°
2020 13,3° 15,3° 15,5° 16,3° 22,0° 24,5° 25,2° 23,0° 18,5°* 17,2°*
2021 12,9°* 14,6°* 14,9°* 16,7°* 19,3°* 21,3°* 24,2°* 24,6°* 23,1° 20,4° 15,6° 15,1° 18,5°
2022 14,0° 14,9° 14,4° 16,3° 19,8° 23,0°
Snitt 13,6° 14,4° 15,0° 16,5° 19,3° 21,9° 24,6° 24,8° 22,8° 19,9° 16,4° 15,2°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 24,0°* 35,0° 30,0° 39,0°* 37,0° 31,0° 27,0°* 23,0° 22,0°
2016 21,0° 20,0° 20,0° 25,0° 28,0°* 33,0° 37,0°* 36,0°* 36,0° 31,0°* 24,0°* 18,0° 27,4°
2017 21,0°* 21,0° 28,0°* 25,0°* 27,0°* 33,0°* 37,0° 35,0°* 25,0°* 23,0°* 20,0°*
2018 22,0°* 22,0° 25,0° 27,0° 27,0° 43,0°* 35,0° 35,0° 30,0° 31,0° 22,0°* 24,0°* 28,6°
2019 22,0° 22,0° 25,0°* 25,0° 33,0° 31,0° 34,0°* 39,0°* 32,0°* 33,0°* 25,0°* 22,0°* 28,6°
2020 22,0° 23,0° 26,0° 22,0° 31,0° 35,0° 42,0° 33,0° 26,0°* 27,0°*
2021 22,0°* 20,0°* 23,0°* 23,0°* 34,0°* 32,0°* 35,0°* 41,0°* 34,0° 28,0° 24,0° 22,0° 28,2°
2022 25,0° 23,0° 20,0° 29,0° 29,0° 34,0°
Snitt 22,1° 21,6° 23,9° 25,0° 30,4° 33,4° 35,8° 38,1° 33,0° 28,7° 24,0° 21,3°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 13,0°* 15,0° 17,0° 20,0°* 20,0° 16,0° 15,0°* 8,0° 10,0°
2016 9,0° 6,0° 7,0° 10,0° 12,0°* 17,0° 21,0°* 20,0°* 17,0° 13,0°* 10,0°* 9,0° 12,6°
2017 3,0°* 7,0° 8,0°* 12,0°* 14,0°* 18,0°* 19,0° 17,0°* 14,0°* 10,0°* 6,0°*
2018 6,0°* 5,0° 8,0° 10,0° 11,0° 17,0°* 19,0° 20,0° 19,0° 10,0° 9,0°* 10,0°* 12,0°
2019 6,0° 5,0° 10,0°* 10,0° 14,0° 15,0° 19,0°* 20,0°* 17,0°* 12,0°* 8,0°* 10,0°* 12,2°
2020 8,0° 10,0° 9,0° 11,0° 17,0° 20,0° 19,0° 16,0° 12,0°* 10,0°*
2021 4,0°* 9,0°* 7,0°* 13,0°* 12,0°* 16,0°* 19,0°* 20,0°* 17,0° 15,0° 8,0° 8,0° 12,3°
2022 8,0° 8,0° 9,0° 11,0° 12,0° 18,0°
Snitt 6,3° 7,1° 8,3° 11,3° 12,9° 16,9° 19,7° 19,7° 17,0° 13,0° 9,0° 8,8°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).