Al Murayţibah - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Al Murayţibah

En sommardag i juli blir det ungefär 47 grader på dagen i Al Murayţibah och 35 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 20 grader på dagen och 10 grader på natten.

 
Varmaste månaden 46,8° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 19,6° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 37,0° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Jahra 6 km från Al Murayţibah
Mängd data 127 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Al Murayţibah

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Al Murayţibah månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
20°
26°
10°
Februari
23°
29°
12°
Mars
27°
35°
16°
10°
April
34°
41°
22°
16°
Maj
41°
47°
28°
23°
Juni
45°
49°
33°
29°
Juli
47°
49°
35°
31°
Augusti
46°
49°
34°
30°
September
43°
48°
30°
25°
Oktober
36°
43°
24°
18°
November
26°
33°
17°
11°
December
21°
28°
11°

Om statistiken för Al Murayţibah

Statistiken för Al Murayţibah är sammanställd av observationer från väderstationen Jahra som ligger 6 km från centrala Al Murayţibah.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 20,2°*
2012 18,7°* 20,6°* 25,4°* 33,5°* 41,0°* 45,6°* 47,5°* 46,8°* 42,9°* 37,3°* 27,0°* 20,3°* 33,9°
2013 19,6°* 24,2°* 27,0°* 34,0°* 38,0°* 41,3°* 42,5°* 40,5°* 36,9°* 32,0°* 25,9°* 19,8°* 31,8°
2014 17,9°* 21,5°* 27,8°* 40,7°* 45,0°* 46,6°* 46,6°* 43,4°* 35,6°* 25,6°* 23,2°*
2015 20,4°* 23,3°* 27,5°* 33,8°* 40,6°* 45,1°* 47,4°* 48,1°* 43,9°* 37,2°* 25,0°* 18,3°* 34,2°
2016 18,8°* 24,2°* 28,6°* 34,4°* 40,7°* 45,4°* 46,7°* 47,4°* 42,9°* 36,7°* 27,2°* 19,9°* 34,4°
2017 20,0°* 26,8°* 34,3°* 41,1°* 45,6°* 48,4°* 47,6°* 44,6°* 36,9°* 28,0°* 23,2°*
2018 21,5°* 25,1°* 31,7°* 45,4°* 46,9°* 46,1°* 44,5°* 36,5°* 24,0°* 21,6°*
2019 19,5°* 21,5°* 24,9°* 31,4°* 40,7°* 47,2°* 46,6°* 44,8°* 41,8°* 35,1°* 25,5°* 20,5°* 33,3°
2020 19,8°* 23,2°* 27,4°* 33,2°* 45,5°* 47,8°* 45,3°* 44,6°* 36,9°* 27,2°*
2021 20,1°* 22,0°* 27,0°* 35,5°* 42,7°* 45,6°* 47,6°* 47,2°* 43,6°* 38,2°* 21,5°*
2022 23,9°* 27,1°* 35,8°* 40,0°* 47,0°*
Snitt 19,6° 22,7° 27,4° 34,0° 40,6° 45,3° 46,8° 46,0° 42,9° 36,2° 26,2° 20,9°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 8,0°*
2012 8,3°* 10,6°* 13,1°* 21,4°* 29,1°* 32,8°* 34,9°* 33,2°* 28,9°* 24,6°* 17,1°* 12,5°* 22,2°
2013 10,2°* 12,7°* 16,9°* 20,8°* 26,5°* 32,1°* 34,2°* 32,8°* 30,3°* 21,0°* 17,1°* 9,8°* 22,0°
2014 9,6°* 10,6°* 16,6°* 28,5°* 31,3°* 33,3°* 32,6°* 30,2°* 24,5°* 15,1°* 11,3°*
2015 9,0°* 12,5°* 15,8°* 21,8°* 29,7°* 32,0°* 34,5°* 34,6°* 30,7°* 25,5°* 16,4°* 9,9°* 22,7°
2016 9,6°* 12,5°* 17,4°* 21,3°* 28,5°* 32,3°* 34,4°* 34,3°* 29,6°* 23,8°* 15,5°* 10,9°* 22,5°
2017 8,7°* 16,1°* 23,3°* 29,8°* 32,3°* 34,8°* 34,5°* 30,1°* 24,4°* 16,6°* 10,9°*
2018 10,2°* 13,3°* 18,8°* 33,4°* 34,4°* 33,2°* 31,3°* 24,7°* 17,1°* 13,5°*
2019 11,2°* 11,9°* 13,9°* 19,9°* 27,8°* 33,9°* 34,4°* 34,6°* 32,4°* 28,0°* 18,8°* 12,3°* 23,3°
2020 9,8°* 10,9°* 15,9°* 21,7°* 32,2°* 34,9°* 32,4°* 30,9°* 22,9°* 18,0°*
2021 10,5°* 13,5°* 16,4°* 23,1°* 29,5°* 33,0°* 35,6°* 33,7°* 29,6°* 25,2°* 11,8°*
2022 12,7°* 14,9°* 22,7°* 27,0°* 32,9°*
Snitt 9,8° 11,8° 16,0° 21,8° 28,5° 32,6° 34,5° 33,6° 30,4° 24,5° 16,9° 11,1°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 13,4°*
2012 13,2°* 15,3°* 19,2°* 27,3°* 35,0°* 39,3°* 41,1°* 40,4°* 35,9°* 30,4°* 21,9°* 16,1°* 27,9°
2013 14,4°* 18,0°* 21,7°* 27,2°* 32,0°* 36,7°* 38,4°* 36,2°* 33,7°* 26,2°* 21,0°* 14,5°* 26,7°
2014 13,8°* 16,1°* 22,0°* 34,3°* 38,3°* 40,1°* 39,6°* 36,7°* 29,8°* 20,3°* 16,8°*
2015 14,1°* 17,5°* 21,5°* 27,8°* 35,0°* 38,6°* 40,9°* 41,0°* 37,0°* 31,3°* 20,5°* 13,8°* 28,2°
2016 13,8°* 17,8°* 22,8°* 27,7°* 34,7°* 39,1°* 40,7°* 40,8°* 35,9°* 29,7°* 20,9°* 15,2°* 28,3°
2017 14,2°* 21,5°* 28,5°* 35,4°* 39,2°* 41,3°* 40,7°* 37,1°* 30,4°* 22,2°* 16,5°*
2018 15,4°* 18,9°* 24,8°* 39,6°* 40,8°* 39,8°* 37,7°* 30,2°* 20,4°* 17,3°*
2019 15,1°* 16,5°* 19,4°* 25,5°* 34,2°* 40,6°* 40,8°* 39,9°* 37,2°* 31,6°* 22,1°* 16,0°* 28,2°
2020 14,5°* 16,7°* 21,4°* 27,3°* 38,9°* 41,3°* 39,2°* 37,2°* 29,6°* 22,1°*
2021 14,8°* 17,4°* 21,6°* 29,1°* 35,9°* 39,0°* 41,3°* 40,4°* 36,6°* 31,3°* 16,5°*
2022 18,0°* 20,8°* 29,1°* 33,4°* 39,7°*
Snitt 14,3° 17,0° 21,5° 27,7° 34,4° 39,0° 40,7° 39,8° 36,5° 30,1° 21,3° 15,6°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 25,1°*
2012 22,8°* 24,9°* 36,3°* 39,5°* 46,2°* 49,3°* 49,8°* 49,8°* 45,5°* 42,1°* 36,3°* 25,6°* 39,0°
2013 24,8°* 29,3°* 35,3°* 38,4°* 45,9°* 46,0°* 48,8°* 47,8°* 46,5°* 38,6°* 32,5°* 28,3°* 38,5°
2014 23,2°* 28,6°* 33,4°* 46,9°* 49,2°* 48,5°* 49,8°* 47,3°* 43,2°* 33,0°* 29,0°*
2015 30,2°* 31,6°* 36,6°* 40,7°* 48,5°* 48,9°* 49,8°* 49,8°* 47,0°* 43,8°* 29,0°* 30,9°* 40,6°
2016 25,4°* 34,0°* 34,5°* 43,3°* 45,9°* 49,5°* 49,8°* 49,9°* 49,8°* 40,5°* 37,9°* 28,0°* 40,7°
2017 25,7°* 31,5°* 43,3°* 45,9°* 49,8°* 49,8°* 49,8°* 47,5°* 44,0°* 35,1°* 29,3°*
2018 27,1°* 33,5°* 41,0°* 48,8°* 49,3°* 48,3°* 48,6°* 43,9°* 30,8°* 26,6°*
2019 26,8°* 26,0°* 29,3°* 37,4°* 46,9°* 49,7°* 49,0°* 49,7°* 48,0°* 43,7°* 30,9°* 25,4°* 38,6°
2020 23,6°* 31,4°* 32,4°* 44,5°* 48,4°* 49,9°* 49,0°* 47,2°* 40,6°* 34,3°*
2021 27,0°* 30,0°* 42,8°* 42,9°* 48,1°* 49,9°* 49,8°* 49,5°* 49,0°* 45,2°* 27,6°*
2022 29,3°* 35,6°* 40,1°* 45,8°* 49,9°*
Snitt 25,7° 29,5° 35,3° 41,1° 46,7° 49,0° 49,5° 49,3° 47,6° 42,6° 33,3° 27,6°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 4,3°*
2012 0,0°* 5,6°* 6,3°* 15,6°* 25,5°* 28,7°* 30,8°* 29,1°* 25,0°* 17,5°* 12,7°* 8,6°* 17,1°
2013 3,4°* 9,2°* 9,7°* 17,5°* 21,2°* 27,4°* 29,1°* 29,4°* 22,1°* 15,2°* 13,6°* 3,9°* 16,8°
2014 6,3°* 3,9°* 12,0°* 24,4°* 27,0°* 30,3°* 29,6°* 26,5°* 17,5°* 9,2°* 6,1°*
2015 4,3°* 6,8°* 10,8°* 14,3°* 25,1°* 29,0°* 30,8°* 31,7°* 25,5°* 19,6°* 12,6°* 4,3°* 17,9°
2016 3,5°* 5,3°* 13,0°* 13,7°* 22,6°* 27,1°* 30,7°* 29,4°* 24,5°* 21,0°* 10,4°* 5,2°* 17,2°
2017 1,8°* 11,8°* 16,5°* 24,8°* 26,6°* 30,9°* 30,9°* 25,5°* 20,1°* 10,2°* 6,6°*
2018 6,5°* 6,9°* 14,4°* 28,9°* 31,0°* 30,4°* 26,5°* 14,1°* 12,9°* 9,1°*
2019 5,4°* 8,2°* 7,5°* 14,2°* 24,0°* 30,5°* 31,5°* 30,2°* 25,9°* 21,3°* 10,1°* 8,1°* 18,1°
2020 7,0°* 0,6°* 11,7°* 17,5°* 30,7°* 31,6°* 30,1°* 26,6°* 17,8°* 11,3°*
2021 5,0°* 8,4°* 10,0°* 15,9°* 22,7°* 29,2°* 32,5°* 30,6°* 24,3°* 19,4°* 6,6°*
2022 8,3°* 8,0°* 19,5°* 21,1°* 30,3°*
Snitt 4,6° 5,9° 10,5° 16,1° 23,5° 28,7° 30,9° 30,1° 25,2° 18,4° 11,4° 6,3°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).