Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Ålbo. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 56 Gysinge - Sala
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 04:00 och kl 00:00.
Väg 56 Valbo - Gysinge
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 03:00 och kl 07:00.
Väg 272 Kerstinbo - Östervåla
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 04:00 och kl 00:00.
E 4 Hyttön - Björklinge
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Is. Halkbekämpning mellan igår kl 23:50 och igår kl 00:00.
E 4 Gävle - Hyttön
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 03:00 och kl 07:00.
Väg 272 Östervåla - Uppsala
Väglaget är mycket besvärligt. Risk för halka. Varning för halka. Is. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 01:45 och kl 00:00.
Väg 68 Storvik - Avesta
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis is i hjulspår. Halkbekämpning mellan kl 05:45 och kl 09:00.
Väg 292 Österbybruk - Tierp
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Is. Halkbekämpning mellan igår kl 23:50 och igår kl 00:00.
Väg 76 Gävle - Skutskär
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 03:00 och kl 07:00.
E 16 Gävle - Hofors
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 03:00 och kl 07:00.
E 4 Axmartavlan - Gävle
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis torr väg. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 03:00 och kl 07:00.
Väg 76 Skutskär - Forsmark
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Is. Halkbekämpning mellan igår kl 23:50 och igår kl 00:00.
E 16 Hofors - Falun
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis is i hjulspår. Halkbekämpning mellan kl 05:45 och kl 09:00.
Väg 72 Vittinge - Sala
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 04:00 och kl 00:00.
Väg 70 Avesta - Sala
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 14:30 och igår kl 20:00.
Väg 70 Hedemora - Avesta
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis is i hjulspår. Halkbekämpning mellan kl 05:45 och kl 09:00.
Väg 72 Uppsala - Vittinge
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Risk för halka. Is. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 01:45 och kl 00:00.
E 4 Björklinge - Uppsala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Halkbekämpning mellan kl 03:00 och kl 07:00.
Väg 256 Salbohed - Sala (Kolbäcksbro)
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 14:30 och igår kl 20:00.
Väg 56 Sala - Västerås
Väglaget är mycket besvärligt. Risk för halka. Varning för halka. Vägen är våt. Halkbekämpning mellan kl 05:00 och kl 00:00.
Väg 70 Sala - Fjärdhundra
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 14:30 och igår kl 20:00.
Väg 256 Norberg - Salbohed
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 14:30 och igår kl 20:00.
Väg 55 Uppsala - Enköping
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Halkbekämpning mellan kl 06:00 och kl 00:00.
Väg 70 Fjärdhundra - Enköping
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Halkbekämpning mellan kl 06:00 och kl 00:00.
E 4 Söderhamn - Axmartavlan
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 18 Enköping - Bålsta
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Halkbekämpning mellan kl 06:00 och kl 00:00.
Väg 55 Enköping - Hjulstabron
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Halkbekämpning mellan kl 06:00 och kl 00:00.
Väg 83 Bollnäs - Tönnebro
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 18 Västerås - Enköping
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Risk för halka. Vägen är våt. Halkbekämpning mellan kl 05:00 och kl 00:00.
Väg 55 Hjulstabron - Strängnäs
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 05:30 och kl 09:30.