Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Åkersberga. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 222 Orminge - Stockholm
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 222 Stavsnäs - Orminge
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 4 Uppsala - Knivsta
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 18 Enköping - Bålsta
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 00:30 och kl 04:00.
Väg 263 Finnstaholm Länsgräns AB - Litslena
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 00:30 och kl 04:00.
Väg 255 Uppsala - Lövstaholm Länsgräns C
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 282 Knutby - Uppsala
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 03:00 och kl 06:00.
E 4 Björklinge - Uppsala
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 55 Uppsala - Enköping
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 00:30 och kl 04:00.
Väg 288 Gimo - Uppsala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:50 och kl 05:50.
Väg 290 Österbybruk - Uppsala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis vägen är våt. Halkbekämpning mellan kl 02:50 och kl 05:50.
Väg 292 Hargshamn - Österbybruk
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:30 och kl 05:20.
Väg 288 Östhammar - Gimo
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:30 och kl 05:20.
Väg 292 Österbybruk - Tierp
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:30 och kl 05:20.
Väg 76 Forsmark - Hallstavik
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:30 och kl 05:20.