Väderkamera Häggvikstunneln

21:40
21:20
21:00
20:40
20:20
20:00
19:40
19:20
19:00
18:40
18:20
18:00
17:40
17:20
17:00
16:40
16:20
16:00
Äldre »
15:40
15:20
15:00
14:40
14:20
14:00
13:40
13:00
12:40
12:20
12:00
11:40
11:20
11:00
10:40
10:20
10:00
09:40
Äldre »
09:20
09:00
08:40
08:20
08:00
07:40
07:20
07:00
06:40
06:20
06:00
05:40
05:20
05:00
04:40
04:38
04:20
04:00
Äldre »
03:40
03:20
03:00
02:40
02:20
02:00
01:40
01:20
01:00
00:40
00:20
23:58
23:40
23:20
23:00
22:40
22:20
22:00
Äldre »
21:40
21:20
21:00
20:40
20:20
20:00
19:40
19:20
19:00
18:40
18:20
18:00
17:40
17:20
17:00
16:40
16:20
16:00
Äldre »
15:40
15:20
15:00
14:40
14:20
14:00
13:40
13:20
13:00
12:40
12:20
12:00
11:40
11:20
11:00
10:40
10:20
10:00
Äldre »
09:40
09:20
09:00
08:40
08:20
08:00
07:40

Kameran är placerad på väg 265 Norrortsleden väster om Häggvikstunneln och är riktad mot Täby kyrkby.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Häggvikstunneln

ligger 0 km sydväst om. ligger 1 km nordost om. ligger 1 km nordväst om. ligger 2 km söder om.
ligger 2 km söder om. ligger 2 km nordväst om. ligger 3 km söder om. ligger 3 km nordost om.