Väderkamera Götgatan-Ringvägen mot Renstiernas gata

01:58
01:38
01:18
00:58
00:38
00:18
23:58
23:38
23:18
22:58
22:38
22:18
21:58
21:38
21:18
20:58
20:38
20:18
Äldre »
19:58
19:37
19:17
18:57
18:37
18:18
17:58
17:38
17:18
16:58
16:38
16:18
15:58
15:38
15:18
14:58
14:38
14:18
Äldre »
13:58
13:38
13:18
12:58
12:38
12:18
11:58
11:39
11:19
10:58
10:38
10:18
09:58
09:38
09:18
08:58
08:38
08:18
Äldre »
07:58
07:38
07:18
06:58
06:38
06:18
05:58
05:38
05:18
04:58
04:38
04:36
04:18
03:58
03:37
03:17
02:58
02:38
Äldre »
02:18
01:58
01:38
01:18
00:58
00:38
00:18
23:58
23:38
23:18
22:58
22:38
22:18
21:58
21:38
21:17
20:57
20:37
Äldre »
20:17
19:57
19:39
19:18
18:58
18:38
18:18
17:58
17:38
17:18
16:58
16:38
16:18
15:58
15:38
15:17
14:58
14:38
Äldre »
14:18
13:58
13:38
13:18
12:57
12:38
12:18

Kameran är placerad i korsningen Götgatan/Ringvägen och är riktad mot Renstiernas gata.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Götgatan-Ringvägen mot Renstiernas gata

ligger 0 km norr om. ligger 0 km sydväst om. ligger 0 km sydväst om. ligger 0 km söder om.
ligger 1 km söder om. ligger 2 km öster om. ligger 2 km öster om. ligger 2 km söder om.