Väderkamera Götgatan-Ringvägen mot Renstiernas gata

Kameran är placerad i korsningen Götgatan/Ringvägen och är riktad mot Renstiernas gata.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Götgatan-Ringvägen mot Renstiernas gata

ligger 2 km öster om. ligger 2 km öster om. ligger 2 km söder om. ligger 3 km öster om.
ligger 3 km sydväst om. ligger 3 km sydväst om. ligger 3 km sydväst om. ligger 3 km väster om.