Väderkamera Årstafältet

16:20
16:01
15:40
15:20
15:01
14:40
14:20
14:01
13:40
13:20
13:00
12:40
12:20
12:01
11:40
11:20
11:01
10:40
Äldre »
10:20
10:01
09:40
09:20
09:01
08:40
08:20
08:01
07:40
07:20
07:01
06:40
06:20
06:00
05:40
05:20
05:01
04:40
Äldre »
04:38
04:20
04:00
03:40
03:20
03:00
02:40
02:20
02:00
01:40
01:20
01:00
00:40
00:20
23:58
23:41
23:20
23:01
Äldre »
22:40
22:20
22:01
21:40
21:20
21:00
20:40
20:20
20:00
19:40
19:20
19:00
18:40
18:20
18:01
17:40
17:20
17:01
Äldre »
16:40
16:20
16:01
15:40
15:20
15:01
14:40
14:20
14:01
13:40
13:20
13:01
12:40
12:20
12:01
11:40
11:20
11:01
Äldre »
10:40
10:21
10:01
09:40
09:20
09:01
08:40
08:20
08:01
07:40
07:20
07:01
06:40
06:20
06:00
05:40
05:20
05:00
Äldre »
04:40
04:38
04:20
04:01
03:40
03:20
03:01

Kameran är placerad på väg 226 Huddingevägen i höjd med Årstafältet och är riktad mot Södra länkens tunnelmynning.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Årstafältet

ligger 1 km nordväst om. ligger 2 km nordväst om. ligger 2 km nordväst om. ligger 3 km nordost om.
ligger 3 km nordost om. ligger 3 km nordost om. ligger 3 km norr om. ligger 3 km norr om.