Väderkamera Brunna

06:40
06:20
06:00
05:40
05:20
05:00
04:40
04:38
04:20
04:00
03:38
03:20
03:00
02:40
02:20
02:00
01:40
01:20
Äldre »
01:00
00:40
00:20
23:58
23:40
23:20
23:00
22:40
22:20
22:00
21:40
21:20
21:00
20:40
20:20
20:00
19:40
19:20
Äldre »
19:00
18:40
18:20
18:00
17:40
17:20
17:00
16:40
16:20
16:00
15:40
15:20
15:00
14:40
14:20
14:00
13:40
13:20
Äldre »
13:00
12:40
12:20
12:00
11:40
11:20
11:00
10:40
10:20
10:00
09:40
09:20
09:00
08:40
08:20
08:00
07:40
07:20
Äldre »
07:00
06:40
06:20
06:00
05:40
05:20
05:00
04:39
04:38
04:20
04:00
03:40
03:20
03:00
02:40
02:20
02:00
01:40
Äldre »
01:20
01:00
00:40
00:20
23:58
23:40
23:20
23:00
22:40
22:20
22:00
21:40
21:20
21:00
20:40
20:20
20:00
19:40
Äldre »
19:20
19:00
18:40
18:20
18:00
17:40
17:20

Kameran är placerad på E4/E20 Södertäljevägen mellan trafikplats Hallunda och trafikplats Fittja och är riktad mot Stockholm.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Brunna

ligger 1 km nordost om. ligger 1 km sydväst om. ligger 1 km sydväst om. ligger 1 km nordost om.
ligger 1 km sydväst om. ligger 1 km nordost om. ligger 1 km sydväst om. ligger 2 km sydväst om.