Väderkamera Tpl Hallunda

21:01
20:40
20:20
20:01
19:40
19:20
19:01
18:40
18:20
18:01
17:41
17:20
17:01
16:41
16:20
16:01
15:41
15:20
Äldre »
15:01
14:41
14:20
14:01
13:41
13:20
13:01
12:41
12:20
12:01
11:40
11:20
11:01
10:41
10:21
10:01
09:41
09:20
Äldre »
09:01
08:41
08:20
08:01
07:40
07:20
07:01
06:41
06:20
06:01
05:41
05:20
05:01
04:40
04:38
04:20
04:01
03:41
Äldre »
03:20
03:01
02:41
02:21
02:01
01:41
01:20
01:01
00:41
00:21
00:01
23:41
23:21
23:01
22:41
22:21
22:01
21:41
Äldre »
21:21
21:01
20:41
20:21
20:01
19:41
19:21
19:01
18:41
18:21
18:01
17:41
17:21
17:01
16:41
16:21
16:01
15:41
Äldre »
15:21
15:01
14:41
14:21
14:01
13:41
13:21
13:01
12:41
12:21
12:01
11:41
11:21
11:01
10:41
10:21
10:01
09:41
Äldre »
09:21
09:01
08:41
08:21
08:01
07:41
07:21

Kameran är placerad på E4/E20 Södertäljevägen i höjd med trafikplats Hallunda och är riktad mot Stockholm.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Tpl Hallunda

Latest ligger 0 km nordost om. Latest ligger 1 km sydväst om. Latest ligger 1 km sydväst om. Latest ligger 1 km nordost om.
Latest ligger 1 km väster om. Latest ligger 1 km sydväst om. Latest ligger 1 km nordost om. Latest ligger 2 km sydväst om.