Väderstation Skopje-Petrovec - senaste observation 2020-06-06 kl 18:30

Vädret just nu
Lufttemperatur
 21,0°
Min
17,0°
kl 07:00
Max
25,0°
kl 15:00
Vindhastighet
2,1 m/s
Svag vind / Lätt bris
Vindriktning
vindpil
Väst (270°)
Daggpunkt
 13,0°
Luftfuktighet
60%
Lufttryck
1008 hPa
Molntäcke
Spridda moln
Molnhöjd
2438 m
Sikt
10 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1590597000000 1591461000000 1591288200000 13586

Månadsstatistik för Skopje Petrovec

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Skopje Petrovec. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 8,9°* 13,4° 18,9° 23,6° 27,5° 30,5° 33,1° 25,9° 16,0° 17,2° 6,7°
2011 4,4° 7,5° 13,4° 18,7° 22,6° 27,7°* 31,7°* 32,8° 30,1° 17,9° 10,7° 7,0° 18,7°
2012 4,7°* 2,7°* 15,3° 19,7° 23,1° 31,4°* 35,3° 34,3° 29,3° 23,3° 14,4°* 4,2° 19,8°
2013 6,3° 9,6° 13,6°* 21,0° 26,1° 28,3° 31,0° 33,4° 25,6° 20,7°* 13,9° 4,8° 19,5°
2014 6,6° 12,9° 16,2° 17,9° 22,3° 27,9° 30,5° 31,4° 24,1° 18,2°* 12,8°* 6,7° 19,0°
2015 5,2°* 9,1°* 11,0° 17,8°* 25,8° 27,6° 33,7°* 33,2° 27,9° 18,5°* 15,6° 7,5° 19,4°
2016 5,6° 14,3° 14,4° 22,8° 22,4°* 30,2° 31,6° 30,4° 25,6° 17,9°* 11,5°* 5,8° 19,4°
2017 -0,6° 10,0° 17,8° 19,3°* 24,4°* 30,2° 33,2° 34,0° 26,8°* 20,8° 11,8° 7,9°* 19,6°
2018 7,6°* 8,2° 13,4° 24,1° 26,2° 27,9° 30,1° 31,8° 28,0° 22,4° 14,1° 5,7° 19,9°
2019 2,6° 10,4° 18,2°* 19,6° 22,1° 30,2° 31,4° 34,3°* 28,0°* 24,2°* 16,6°* 7,3°* 20,4°
2020 6,2° 12,4° 14,1° 19,1°
Snitt 4,9° 9,7° 14,6° 19,9° 23,9° 28,9° 31,9° 32,9° 27,1° 20,0° 13,9° 6,4°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 0,4°* 2,2° 7,7° 10,3° 14,3° 16,2° 16,6° 10,9° 6,6° 5,1° -1,7°
2011 -3,9° -3,0° 1,8° 5,1° 9,5° 14,0°* 15,7°* 15,9° 14,0° 4,9° -2,3° -3,0° 5,7°
2012 -4,7°* -7,1°* 0,5° 4,7° 9,5° 13,9°* 17,8° 16,1° 12,5° 7,2° 4,4°* -3,9° 5,9°
2013 -3,2° 1,1° 2,1°* 5,1° 10,8° 14,4° 15,9° 16,7° 10,4° 6,2°* 4,4° -3,9° 6,7°
2014 0,9° 0,2° 2,7° 6,8° 10,0° 13,2° 15,8° 16,2° 13,2° 7,6°* 6,1°* -0,0° 7,7°
2015 -3,4°* -1,7°* 1,7° 4,3°* 10,9° 13,5° 17,2°* 16,4° 14,6° 8,7°* 1,3° -3,1° 6,7°
2016 -4,3° 2,3° 1,9° 6,5° 9,4°* 15,0° 16,7° 15,3° 11,7° 7,8°* 1,4°* -6,1° 6,5°
2017 -10,1° -0,6° 3,1° 4,7°* 10,2°* 15,1° 16,3° 15,4° 11,2°* 5,1° 1,8° -1,6°* 5,9°
2018 -2,0°* -0,3° 2,2° 8,1° 11,9° 14,8° 17,1° 16,4° 11,3° 7,1° 3,0° -3,5° 7,2°
2019 -5,6° -1,4° 1,6°* 6,5° 9,3° 15,7° 16,0° 16,9°* 12,5°* 6,8°* 7,4°* 1,3°* 7,2°
2020 -3,7° -1,9° 2,1° 3,7°
Snitt -4,0° -1,1° 2,0° 5,7° 10,2° 14,4° 16,5° 16,2° 12,2° 6,8° 3,3° -2,6°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 4,6°* 7,7° 13,2° 17,2° 21,1° 23,5° 25,2° 18,4° 10,9° 10,4° 2,2°
2011 0,1° 1,8° 7,6° 12,1° 16,1° 21,2°* 24,2°* 24,7° 22,1° 11,0° 3,5° 1,6° 12,2°
2012 -0,8°* -2,5°* 8,0° 12,6° 16,3° 23,3°* 26,9° 25,5° 20,7° 14,8° 8,9°* -0,1° 12,8°
2013 1,6° 5,1° 7,8°* 13,2° 18,4° 21,4° 23,8° 25,3° 18,2° 12,9°* 9,0° -0,0° 13,1°
2014 3,6° 6,3° 9,3° 12,0° 16,2° 20,7° 23,1° 23,7° 18,1° 12,4°* 9,2°* 3,1° 13,1°
2015 0,7°* 3,5°* 6,5° 11,2°* 18,4° 20,7° 25,9°* 24,7° 20,7° 13,1°* 7,5° 1,4° 12,9°
2016 0,4° 7,9° 8,2° 14,6° 16,1°* 22,6° 24,3° 22,8° 18,1° 12,6°* 6,0°* -0,6° 12,7°
2017 -5,4° 4,3° 10,5° 12,3°* 17,4°* 22,6° 25,3° 24,9° 19,0°* 12,3° 6,6° 2,7°* 12,7°
2018 2,2°* 3,8° 7,6° 16,1° 19,0° 20,8° 23,5° 23,8° 19,5° 14,3° 7,8° 0,8° 13,3°
2019 -1,4° 4,3° 10,0°* 13,2° 15,9° 22,8° 24,0° 25,8°* 20,5°* 14,7°* 11,8°* 4,2°* 13,8°
2020 0,8° 5,0° 8,0° 11,4°
Snitt 0,2° 4,0° 8,3° 12,9° 17,1° 21,7° 24,4° 24,6° 19,5° 12,9° 8,1° 1,5°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 22,0°* 23,0° 25,0° 30,0° 36,0° 36,0° 38,0° 33,0° 23,0° 26,0° 23,0°
2011 14,0° 17,0° 22,0° 24,0° 29,0° 35,0°* 37,0°* 38,0° 35,0° 26,0° 17,0° 30,3° 27,0°
2012 36,1°* 16,0°* 25,0° 30,0° 31,0° 36,0°* 40,3° 40,2° 35,0° 34,0° 20,0°* 15,0° 29,9°
2013 15,0° 14,0° 22,0°* 31,0° 32,0° 37,0° 38,0° 37,0° 31,0° 28,0°* 21,0° 11,0° 26,4°
2014 15,3° 20,2° 25,0° 24,0° 29,0° 33,1° 35,0° 36,4° 32,0° 25,0°* 16,3°* 13,0° 25,4°
2015 13,0°* 16,0°* 18,0° 25,0°* 33,0° 34,0° 39,0°* 36,0° 37,0° 26,0°* 23,0° 17,0° 26,4°
2016 18,0° 24,0° 25,0° 30,0° 31,0°* 38,0° 37,0° 36,0° 31,0° 28,0°* 23,0°* 10,2° 27,6°
2017 6,0° 21,0° 26,0° 29,0°* 31,0°* 39,0° 39,0° 40,0° 37,0°* 28,7° 18,0° 18,0°* 27,7°
2018 15,0°* 19,6° 22,0° 30,0° 31,0° 32,0° 36,0° 34,0° 33,0° 26,0° 24,0° 11,0° 26,1°
2019 8,0° 17,0° 25,0°* 29,0° 28,0° 34,0° 37,4° 39,0°* 34,0°* 30,0°* 24,0°* 14,0°* 26,6°
2020 11,0° 20,0° 25,0° 28,7°
Snitt 15,1° 18,8° 23,5° 27,8° 30,5° 35,4° 37,5° 37,5° 33,8° 27,5° 21,2° 16,3°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -8,0°* -6,0° 0,0° 7,0° 7,0° 11,0° 9,0° 6,0° -4,0° -2,0° -16,0°
2011 -11,0° -13,0° -9,0° -1,0° 2,0° 10,0°* 10,0°* 11,0° 8,0° -4,0° -9,0° -9,5° -1,3°
2012 -14,0°* -22,0°* -6,4° -4,0° 5,9° 9,0°* 10,9° 9,0° 2,0° 1,0° -2,0°* -17,0° -2,3°
2013 -11,3° -5,0° -7,0°* 1,0° 3,0° 8,0° 9,7° 13,0° 6,0° -2,0°* -5,3° -8,3° 0,2°
2014 -7,0° -7,0° -2,0° 1,0° 5,0° 6,8° 10,5° 11,0° 4,0° 1,0°* -3,0°* -10,0° 0,9°
2015 -15,6°* -9,0°* -7,0° -4,0°* 5,5° 8,7° 11,0°* 13,0° 10,0° 0,0°* -4,0° -10,0° -0,1°
2016 -14,0° -6,5° -3,0° 0,0° 5,0°* 10,0° 12,0° 10,4° 4,0° 0,0°* -6,0°* -11,0° 0,1°
2017 -21,0° -7,0° -2,0° -1,0°* 5,0°* 10,0° 11,0° 9,0° 5,0°* -3,0° -6,0° -9,0°* -0,8°
2018 -8,2°* -9,0° -14,0° 2,0° 8,0° 10,0° 13,0° 13,0° 0,8° -2,0° -6,0° -8,0° -0,0°
2019 -12,0° -9,0° -5,0°* 1,0° 3,0° 11,0° 11,6° 12,0°* 4,0°* 0,0°* 0,0°* -6,0°* 0,9°
2020 -9,3° -6,3° -5,0° -4,0°
Snitt -12,3° -9,3° -6,0° -0,8° 4,9° 9,1° 11,1° 11,0° 5,0° -1,3° -4,3° -10,5°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Skopje-Petrovec

Höjd över havet: 238 m

Källa: ICAO