Väderstation Rimini - senaste observation 2023-12-04 kl 03:50

Vädret just nu
Lufttemperatur
 2,0°
Min
2,0°
kl 02:50
Max
5,0°
kl 00:20
Vindhastighet
1,0 m/s
Svag vind / Nästan stiltje
Daggpunkt
 1,0°
Luftfuktighet
93%
Lufttryck
1023 hPa
Molntäcke
Klar himmel
Sikt
10 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1700794200000 1701658200000 1701485400000 16149

Månadsstatistik för Rimini

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Rimini. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 9,2°* 12,0° 16,4° 22,1° 26,5° 30,0° 27,6° 23,7° 17,6° 13,5°* 6,9°
2011 5,7° 9,8° 12,3° 18,9° 22,8°* 26,0° 27,7° 29,5° 27,0° 18,4° 12,2°* 11,2° 18,4°
2012 8,5° 6,0°* 15,6° 17,1°* 21,8°* 28,1°* 31,3°* 30,0° 24,5° 20,8°* 15,4° 7,0° 18,8°
2013 7,2° 8,2° 11,7°* 16,0° 19,4°* 25,3° 29,1° 29,4° 24,8° 19,6°* 15,2°* 10,2° 18,0°
2014 11,1° 12,7° 14,4° 16,8° 19,9° 24,5° 25,0° 27,8° 23,2° 21,7°* 16,5°* 10,6° 18,7°
2015 10,1°* 9,1°* 11,9°* 15,8°* 22,1° 26,9° 31,0°* 29,3° 26,1° 18,6°* 15,0° 8,8° 18,7°
2016 9,8° 11,9°* 13,3° 16,9°* 20,6°* 25,2° 28,7° 27,1° 24,9° 18,3°* 14,2°* 8,9°* 18,3°
2017 6,8°* 10,3° 16,1° 18,7°* 22,2°* 28,8°* 29,7°* 30,7° 24,0°* 20,4° 13,9° 10,6°* 19,3°
2018 11,3°* 7,7° 11,9° 19,4° 23,2° 27,2° 29,1° 28,7°* 24,4°* 20,1°* 14,2°* 8,6°* 18,8°
2019 7,9°* 11,7°* 16,2°* 16,9°* 18,9°* 27,6°* 27,9°* 27,7°* 23,7°* 19,8°* 15,0°* 11,4°* 18,7°
2020 9,8° 14,0° 13,0° 17,5° 25,6° 27,5° 28,5° 25,0° 19,0°* 13,0° 9,3°*
2021 8,6°* 11,4°* 13,2°* 15,5° 21,4°* 27,8°* 29,5°* 28,9° 24,8° 18,3° 10,3°
2022 10,1° 13,2° 17,3° 24,4° 28,4°*
Snitt 8,9° 10,4° 13,5° 17,2° 21,6° 26,8° 28,9° 28,8° 24,7° 19,4° 14,4° 9,5°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 3,5°* 4,2° 7,0° 12,7° 17,9° 21,3° 18,1° 14,6° 9,9° 6,8°* -0,3°
2011 1,2° 1,0° 4,5° 9,4° 12,5°* 17,7° 19,2° 20,2° 18,1° 9,8° 4,5°* 1,2° 9,9°
2012 -1,0° -1,5°* 6,0° 9,3°* 12,5°* 19,2°* 22,0°* 21,3° 17,3° 13,6°* 9,4° 0,4° 10,7°
2013 1,5° 1,8° 5,0°* 9,0° 11,5°* 16,6° 20,5° 20,7° 15,8° 13,9°* 9,6°* 2,5° 10,7°
2014 5,0° 6,2° 6,5° 8,9° 11,2° 16,2° 17,6° 19,4° 16,1° 14,8°* 11,0°* 5,3° 11,5°
2015 2,4°* 3,5°* 5,9°* 8,4°* 14,2° 18,1° 23,1°* 21,3° 18,6° 12,9°* 8,5° 3,7° 11,7°
2016 2,1° 5,4°* 6,5° 9,7°* 13,1°* 17,2° 20,6° 19,3° 16,6° 11,4°* 7,2°* 1,4°* 10,9°
2017 -0,7°* 4,0° 5,7° 9,8°* 13,7°* 19,2°* 20,4°* 20,6° 15,3°* 10,2° 5,6° 1,9°* 10,5°
2018 4,0°* 1,8° 4,5° 9,5° 14,4° 17,9° 20,2° 19,8°* 16,2°* 12,0°* 8,0°* 1,1°* 10,8°
2019 0,0°* 1,7°* 4,7°* 8,0°* 11,0°* 17,7°* 19,4°* 20,3°* 15,6°* 11,9°* 8,4°* 3,5°* 10,2°
2020 0,9° 3,1° 4,3° 6,8° 15,5° 18,1° 20,2° 15,8° 10,1°* 6,6° 4,4°*
2021 0,9°* 3,2°* 2,3°* 5,7° 11,5°* 17,5°* 20,0°* 18,5° 15,1° 10,3° 2,1°
2022 -0,2° 1,7° 7,0° 14,5° 18,7°*
Snitt 1,3° 2,7° 5,0° 8,4° 12,7° 17,7° 20,2° 20,0° 16,3° 11,7° 7,8° 2,3°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 6,5°* 8,5° 12,4° 17,8° 23,1° 26,5° 23,5° 19,4° 14,0° 10,3°* 3,3°
2011 3,5° 5,6° 8,9° 14,8° 18,6°* 22,7° 24,1° 25,8° 23,0° 14,2° 8,4°* 6,3° 14,7°
2012 3,3° 2,3°* 11,1° 13,6°* 17,9°* 24,2°* 27,3°* 26,1° 21,1° 17,2°* 12,4° 3,5° 15,0°
2013 4,3° 5,1° 8,3°* 12,9° 15,7°* 21,6° 25,5° 25,3° 20,6° 16,8°* 12,5°* 6,1° 14,6°
2014 7,9° 9,5° 10,8° 13,1° 16,1° 21,0° 21,6° 24,1° 19,7° 18,1°* 13,8°* 8,0° 15,3°
2015 6,0°* 6,9°* 9,9°* 13,4°* 18,4° 23,2° 27,8°* 25,6° 22,6° 15,8°* 11,5° 6,1° 15,6°
2016 6,1° 8,7°* 10,1° 13,6°* 17,2°* 21,8° 25,5° 23,8° 20,9° 15,0°* 11,0°* 4,9°* 14,9°
2017 3,0°* 7,1° 10,7° 14,6°* 18,7°* 24,6°* 25,8°* 26,3° 19,5°* 15,3° 9,7° 6,2°* 15,1°
2018 7,4°* 4,7° 8,5° 14,8° 19,2° 23,2° 25,3° 24,5°* 20,4°* 15,9°* 11,1°* 4,7°* 15,0°
2019 3,8°* 6,6°* 10,9°* 12,7°* 14,9°* 23,6°* 24,0°* 24,0°* 19,1°* 15,6°* 11,6°* 7,4°* 14,5°
2020 5,1° 8,9° 9,1° 12,8° 21,3° 23,6° 24,7° 20,6° 14,5°* 9,9° 6,8°*
2021 4,5°* 7,3°* 8,1°* 10,9° 17,2°* 23,4°* 25,3°* 24,2° 20,1° 14,5° 5,9°
2022 4,7° 7,5° 12,7° 19,9° 24,1°*
Snitt 5,0° 6,7° 9,6° 13,3° 17,6° 22,9° 25,2° 24,8° 20,6° 15,6° 11,1° 5,8°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 17,0°* 20,0° 23,0° 30,0° 31,0° 35,0° 35,0° 29,0° 24,0° 20,0°* 14,0°
2011 8,0° 14,0° 19,0° 30,0° 31,0°* 31,0° 35,0° 34,0° 32,0° 25,0° 18,0°* 18,0° 24,6°
2012 15,0° 16,0°* 25,0° 26,0°* 27,0°* 33,0°* 37,0°* 36,0° 29,0° 27,0°* 23,0° 14,0° 25,7°
2013 13,0° 14,0° 17,0°* 21,0° 22,2°* 33,0° 36,0° 37,0° 30,0° 25,3°* 23,0°* 15,0° 23,9°
2014 16,0° 18,0° 19,0° 21,0° 25,0° 29,4° 28,0° 33,0° 26,0° 27,1°* 23,0°* 19,0° 23,7°
2015 17,0°* 12,0°* 22,0°* 22,0°* 29,0° 31,0° 34,2°* 33,0° 35,0° 24,0°* 21,0° 14,0° 24,5°
2016 19,0° 17,0°* 21,0° 24,0°* 26,0°* 29,0° 33,0° 30,0° 28,0° 23,0°* 22,0°* 14,0°* 23,8°
2017 14,0°* 16,0° 40,0° 22,0°* 28,0°* 34,0°* 36,0°* 36,0° 31,4°* 24,0° 19,0° 19,0°* 26,6°
2018 17,0°* 15,0° 20,0° 25,0° 27,0° 32,0° 32,0° 31,2°* 27,4°* 25,0°* 21,0°* 18,5°* 24,3°
2019 15,9°* 16,2°* 23,5°* 23,0°* 25,0°* 33,0°* 33,2°* 31,0°* 29,0°* 25,0°* 21,9°* 20,0°* 24,7°
2020 18,3° 21,0° 18,0° 24,0° 34,0° 32,0° 34,0° 28,0° 24,0°* 17,0° 16,0°*
2021 16,0°* 18,0°* 20,0°* 23,0° 28,0°* 35,0°* 36,0°* 38,0° 29,0° 26,5° 16,0°
2022 18,0° 19,0° 25,0° 33,0° 35,0°*
Snitt 15,6° 16,4° 22,0° 23,8° 27,6° 32,3° 34,0° 34,0° 29,5° 25,0° 20,8° 16,5°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -3,0°* -3,0° 2,0° 9,0° 13,0° 16,0° 0,0° 8,0° 0,0° -1,0°* -11,0°
2011 -5,0° -4,0° -4,0° 6,0° 6,0°* 13,0° 13,0° 16,0° 14,0° 5,0° -3,0°* -4,0° 4,4°
2012 -4,0° -9,0°* 0,0° 2,0°* 0,0°* 13,0°* 18,0°* 18,0° 10,5° 5,0°* 5,0° -5,0° 4,5°
2013 -3,0° -1,0° -2,0°* 3,0° 7,0°* 10,0° 16,0° 17,0° 12,0° 9,9°* 1,0°* -2,0° 5,7°
2014 0,0° 2,0° 3,0° 5,0° 5,0° 10,0° 14,0° 16,0° 11,0° 8,0°* 7,0°* 0,0° 6,8°
2015 -1,4°* -2,0°* 1,0°* 1,6°* 9,8° 14,0° 17,6°* 17,0° 15,0° 8,8°* 3,0° -0,4° 7,0°
2016 -3,0° 0,0°* 2,0° 6,0°* 8,0°* 14,0° 16,0° 15,0° 11,6° 7,0°* 0,0°* -2,0°* 6,2°
2017 -4,6°* 0,8° 1,0° 3,0°* 7,0°* 13,0°* 15,0°* 15,0° 9,0°* 6,0° -1,2° -2,0°* 5,2°
2018 -1,0°* -8,0° -3,0° 4,0° 9,0° 13,0° 18,0° 15,0°* 7,6°* 8,0°* 0,0°* -3,2°* 5,0°
2019 -4,0°* -1,0°* 0,0°* 4,0°* 5,0°* 12,0°* 15,0°* 17,0°* 11,0°* 8,0°* 4,0°* -2,4°* 5,7°
2020 -3,2° -3,0° 1,0° -1,0° 11,0° 13,9° 15,7° 9,0° 6,0°* 0,0° -1,0°*
2021 -4,0°* -3,0°* -1,2°* -2,0° 7,0°* 8,0°* 15,0°* 12,5° 11,0° 5,0° -3,0°
2022 -4,6° -3,0° 2,0° 9,0° 15,0°*
Snitt -3,2° -2,6° -0,4° 2,7° 6,8° 12,2° 15,6° 14,5° 10,8° 6,4° 1,4° -3,0°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Rimini

Höjd över havet: 12 m

Källa: ICAO