Väderstation Murcia / Alcantarilla - senaste observation 2022-09-28 kl 12:30

Vädret just nu
Lufttemperatur
 26,0°
Min
15,0°
kl 08:00
Max
26,0°
kl 12:30
Vindhastighet
1,5 m/s
Svag vind / Nästan stiltje
Vindriktning
vindpil
Sydost (130°)
Daggpunkt
 8,0°
Luftfuktighet
32%
Lufttryck
1013 hPa
Molntäcke
Klar himmel

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1663497000000 1664361000000 1664188200000 8429

Månadsstatistik för Murcia / Alcantarilla

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Murcia / Alcantarilla. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 16,3°* 18,3°* 23,1°* 27,8°* 31,2°* 34,9°* 34,5°* 30,8°* 25,1°* 18,4°* 15,1°*
2011 16,0°* 18,7°* 18,0°* 23,8°* 26,4°* 29,6°* 32,5°* 33,4°* 30,2°* 26,2°* 19,8°* 17,8°* 24,4°
2012 16,8°* 15,3°* 19,8°* 22,6°* 27,6°* 32,6°* 32,1°* 34,5°* 28,9°* 25,2°* 18,2°* 17,8°* 24,3°
2013 18,3°* 17,0°* 19,6°* 21,9°* 24,6°* 28,8°* 32,8°* 32,0°* 29,3°* 28,0°* 20,3°* 16,4°* 24,1°
2014 18,2°* 19,5°* 21,3°* 27,4°* 26,8°* 31,0°* 33,9°* 34,5°* 32,0°* 27,2°* 20,0°* 16,7°* 25,7°
2015 16,9°* 16,4°* 21,2°* 22,9°* 29,5°* 32,4°* 36,5°* 34,7°* 29,0°* 25,3°* 21,6°* 18,5°* 25,4°
2016 19,0°* 19,1°* 20,4°* 23,3°* 26,2°* 32,3°* 33,7°* 33,1°* 31,6°* 26,1°* 20,0°* 16,2°* 25,1°
2017 15,1°* 18,5°* 21,5°* 22,8°* 27,9°* 33,4°* 33,8°* 33,4°* 30,4°* 27,4°* 20,5°* 17,6°* 25,2°
2018 17,7°* 16,3°* 20,3°* 23,1°* 26,4°* 30,6°* 35,1°* 34,4°* 30,6°* 24,5°* 19,3°* 18,5°* 24,7°
2019 17,2°* 19,2°* 21,0°* 21,6°* 26,6°* 31,3°* 34,7°* 28,1°* 24,2°* 19,4°*
2020 21,1°* 16,6°* 27,5°* 33,6°* 35,5°* 30,6°* 26,0°* 22,0°* 17,6°*
2021 16,1°* 19,7°* 19,3°* 21,0°* 26,9°* 30,3°* 35,1°* 34,8°* 31,5°* 25,9°* 18,6°*
2022 16,4°* 19,7°* 17,4°* 20,7°* 28,4°* 34,2°*
Snitt 17,1° 18,2° 19,8° 22,4° 27,1° 31,2° 34,1° 34,1° 30,3° 25,9° 20,0° 17,4°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 6,4°* 6,1°* 11,7°* 13,4°* 18,3°* 22,1°* 21,5°* 16,4°* 13,6°* 8,0°* 4,5°*
2011 4,2°* 5,3°* 8,1°* 11,3°* 15,2°* 19,4°* 21,6°* 21,0°* 17,9°* 13,1°* 10,5°* 5,3°* 12,7°
2012 4,5°* 2,2°* 4,8°* 10,6°* 15,4°* 21,9°* 21,7°* 22,1°* 17,4°* 13,3°* 10,2°* 4,5°* 12,4°
2013 5,5°* 5,5°* 8,7°* 9,3°* 14,3°* 17,7°* 20,3°* 20,0°* 17,7°* 15,8°* 8,2°* 4,8°* 12,3°
2014 6,6°* 6,0°* 7,7°* 12,8°* 14,7°* 19,0°* 21,7°* 22,1°* 19,4°* 15,0°* 10,6°* 5,6°* 13,4°
2015 3,7°* 7,5°* 9,0°* 11,2°* 16,0°* 18,7°* 24,3°* 23,4°* 18,1°* 14,8°* 9,4°* 6,7°* 13,6°
2016 7,0°* 8,1°* 7,6°* 11,3°* 14,9°* 19,4°* 22,4°* 20,8°* 18,5°* 16,3°* 9,2°* 7,9°* 13,6°
2017 4,8°* 7,9°* 8,2°* 10,3°* 14,9°* 20,6°* 22,7°* 22,1°* 18,2°* 14,7°* 7,5°* 4,8°* 13,0°
2018 5,8°* 5,1°* 9,1°* 10,7°* 14,6°* 19,3°* 22,7°* 22,6°* 19,8°* 13,8°* 9,1°* 5,4°* 13,2°
2019 3,6°* 4,8°* 6,3°* 10,1°* 15,0°* 18,3°* 24,1°* 22,3°* 19,8°* 11,5°*
2020 7,4°* 11,5°* 18,7°* 21,2°* 20,5°* 16,8°* 10,8°* 10,0°* 7,3°*
2021 4,6°* 8,5°* 7,3°* 11,2°* 15,2°* 19,1°* 21,6°* 22,1°* 19,0°* 13,9°* 7,6°*
2022 3,2°* 6,0°* 10,1°* 9,6°* 14,6°* 19,7°*
Snitt 4,9° 6,2° 7,7° 10,9° 14,9° 19,2° 22,2° 21,7° 18,5° 14,6° 9,5° 5,8°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 12,4°* 13,8°* 19,2°* 23,1°* 26,7°* 30,9°* 29,9°* 25,8°* 21,0°* 14,6°* 10,4°*
2011 11,0°* 13,5°* 14,5°* 19,7°* 22,8°* 26,3°* 29,0°* 29,7°* 26,3°* 21,6°* 16,2°* 12,8°* 20,3°
2012 11,9°* 10,6°* 15,0°* 18,7°* 24,1°* 29,3°* 29,1°* 30,7°* 25,1°* 20,6°* 14,8°* 12,2°* 20,2°
2013 13,1°* 12,6°* 15,8°* 18,2°* 21,1°* 25,5°* 29,2°* 28,3°* 25,5°* 23,5°* 15,8°* 11,7°* 20,0°
2014 13,3°* 14,4°* 16,6°* 22,5°* 22,9°* 27,2°* 29,9°* 30,4°* 27,6°* 22,5°* 16,0°* 12,2°* 21,3°
2015 11,5°* 12,8°* 16,6°* 19,0°* 25,3°* 28,2°* 32,3°* 30,7°* 25,2°* 21,2°* 16,7°* 13,4°* 21,1°
2016 14,1°* 14,7°* 16,0°* 19,3°* 22,5°* 28,2°* 30,0°* 29,2°* 27,0°* 22,2°* 15,7°* 12,5°* 20,9°
2017 10,9°* 14,2°* 16,7°* 18,7°* 23,9°* 29,3°* 29,9°* 29,3°* 26,0°* 22,5°* 15,4°* 12,4°* 20,8°
2018 12,9°* 12,0°* 16,4°* 19,2°* 22,6°* 26,8°* 31,0°* 30,1°* 26,6°* 20,2°* 15,3°* 12,9°* 20,5°
2019 11,7°* 13,8°* 16,0°* 17,8°* 22,8°* 27,4°* 31,1°* 25,6°* 22,3°* 16,2°*
2020 15,6°* 14,4°* 23,7°* 29,2°* 30,9°* 26,0°* 20,7°* 17,2°* 13,1°*
2021 11,3°* 15,0°* 15,0°* 17,4°* 23,0°* 26,6°* 30,6°* 30,5°* 27,1°* 21,4°* 14,2°*
2022 11,1°* 14,5°* 14,6°* 17,1°* 24,3°* 30,0°*
Snitt 12,1° 13,5° 15,6° 18,5° 23,2° 27,3° 30,2° 30,0° 26,2° 21,6° 15,8° 12,5°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 23,0°* 29,0°* 33,0°* 39,0°* 38,0°* 39,0°* 44,0°* 35,0°* 33,0°* 25,0°* 25,0°*
2011 22,0°* 27,0°* 25,0°* 35,0°* 33,0°* 36,0°* 37,0°* 38,0°* 36,0°* 33,0°* 25,0°* 23,0°* 30,8°
2012 23,0°* 25,0°* 27,0°* 29,0°* 34,0°* 41,0°* 37,0°* 41,0°* 34,0°* 34,0°* 27,0°* 23,0°* 31,3°
2013 26,0°* 24,0°* 25,0°* 29,0°* 32,0°* 33,0°* 36,0°* 38,0°* 33,0°* 33,0°* 30,0°* 20,0°* 29,9°
2014 24,2°* 26,0°* 27,0°* 32,0°* 35,0°* 37,2°* 38,0°* 40,0°* 39,4°* 34,0°* 25,0°* 21,2°* 31,6°
2015 25,0°* 22,0°* 31,6°* 29,0°* 41,6°* 41,0°* 43,0°* 40,0°* 36,0°* 33,0°* 27,0°* 23,0°* 32,7°
2016 25,0°* 25,0°* 27,0°* 28,0°* 34,0°* 39,0°* 40,0°* 39,0°* 44,0°* 31,0°* 27,0°* 20,0°* 31,6°
2017 20,0°* 22,0°* 32,0°* 31,0°* 31,0°* 40,0°* 40,0°* 39,0°* 36,0°* 32,0°* 26,0°* 23,0°* 31,0°
2018 25,0°* 22,6°* 28,0°* 29,0°* 30,0°* 34,0°* 40,0°* 38,0°* 35,0°* 30,0°* 23,0°* 24,0°* 29,9°
2019 22,0°* 27,0°* 28,0°* 29,1°* 32,0°* 38,0°* 40,0°* 35,0°* 30,6°* 27,0°*
2020 26,0°* 21,0°* 32,0°* 39,0°* 41,0°* 34,0°* 33,0°* 29,0°* 25,0°*
2021 28,0°* 24,0°* 25,0°* 28,0°* 36,0°* 35,0°* 44,0°* 45,0°* 35,0°* 30,0°* 26,0°*
2022 24,0°* 25,0°* 23,0°* 28,0°* 36,0°* 39,0°*
Snitt 24,0° 24,5° 27,3° 29,3° 34,5° 37,2° 39,4° 40,3° 36,0° 32,2° 26,5° 23,0°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 0,0°* -2,0°* 3,0°* 8,0°* 14,0°* 18,0°* 18,0°* 12,0°* 3,0°* 1,0°* -5,0°*
2011 -5,0°* -1,0°* 1,0°* 4,0°* 11,0°* 14,0°* 20,0°* 18,0°* 14,0°* 6,0°* 5,0°* 0,0°* 7,3°
2012 -1,0°* -5,0°* 2,0°* 5,0°* 7,0°* 18,0°* 18,0°* 20,0°* 12,0°* 4,0°* 4,0°* -1,0°* 6,9°
2013 0,0°* 0,0°* 2,0°* 4,0°* 6,0°* 14,0°* 18,0°* 16,0°* 14,0°* 6,0°* -2,0°* -1,0°* 6,4°
2014 0,0°* -1,0°* 1,0°* 9,0°* 10,8°* 13,0°* 19,0°* 19,0°* 15,0°* 10,0°* 4,0°* -3,0°* 8,1°
2015 -3,0°* -1,0°* 1,0°* 7,0°* 12,0°* 16,0°* 21,0°* 20,0°* 14,0°* 9,0°* 2,0°* 2,0°* 8,3°
2016 1,0°* -2,0°* 1,0°* 5,0°* 7,4°* 16,0°* 20,0°* 17,0°* 14,0°* 8,0°* 2,0°* 2,0°* 7,6°
2017 0,0°* 2,0°* 3,0°* 5,0°* 10,0°* 17,0°* 18,0°* 19,0°* 14,0°* 8,0°* 1,0°* -3,0°* 7,8°
2018 -1,0°* -1,0°* 4,0°* 4,0°* 7,0°* 15,0°* 20,0°* 18,0°* 14,0°* 6,0°* 2,0°* 0,0°* 7,3°
2019 -4,0°* 0,0°* 1,0°* 5,0°* 10,0°* 13,0°* 20,0°* 16,0°* 10,0°* 2,5°*
2020 1,0°* 7,0°* 16,0°* 18,0°* 14,0°* 11,0°* 6,0°* 2,0°* -1,0°*
2021 -3,0°* 3,0°* 1,0°* 6,0°* 10,0°* 15,0°* 18,0°* 20,0°* 13,0°* 9,0°* 2,0°*
2022 -3,0°* 1,0°* 4,0°* 2,0°* 11,0°* 16,0°*
Snitt -1,7° -0,3° 1,6° 5,1° 9,2° 15,2° 19,0° 18,1° 13,6° 7,1° 2,1° -0,7°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Murcia / Alcantarilla

Höjd över havet: 75 m

Källa: ICAO