Väderstation Milos - senaste observation 2024-07-18 kl 00:00

Lufttemperatur
 28,0°
Min
28,0°
kl 00:00
Max
28,0°
kl 00:00
Vindhastighet
1,5 m/s
Svag vind / Nästan stiltje
Daggpunkt
 16,5°
Luftfuktighet
50%
Lufttryck
991 hPa

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1720386000000 1721250000000 1721077200000 16738

Månadsstatistik för Milos

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Milos. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 9,5°* 30,8°* 29,8°* 26,5°* 24,4°* 18,6°*
2013 13,5°* 14,4°* 15,9°* 20,1°* 25,1°* 26,9°* 27,9°* 28,3°* 27,6°* 21,6°* 19,1°* 13,2°* 21,1°
2014 15,0°* 15,2°* 15,8°* 19,4°* 23,2°* 27,9°* 29,4°* 29,8°* 27,0°* 21,4°* 17,5°* 15,9°* 21,4°
2015 12,9°* 12,1°* 14,5°* 18,0°* 24,1°* 25,7°* 28,5°* 29,0°* 27,5°* 21,1°* 17,6°* 13,0°* 20,3°
2016 12,6°* 15,4°* 15,2°* 19,7°* 21,4°* 26,9°* 27,1°* 24,8°* 20,9°* 17,7°*
2018 27,6°* 25,6°* 20,0°* 16,6°* 12,9°*
2019 11,9°* 12,2°* 14,3°* 16,4°* 20,2°* 26,8°* 27,3°* 14,8°*
2020 12,1°* 16,1°* 17,9°* 28,1°* 28,7°* 29,2°* 26,7°* 24,4°* 17,0°*
2021 14,9°* 13,6°* 14,4°* 18,8°* 25,3°* 28,5°* 30,4°* 31,4°* 26,5°* 21,0°* 14,4°*
2022 11,9°* 13,6°* 12,3°* 19,3°* 24,0°* 27,9°*
Snitt 12,7° 13,8° 14,8° 18,7° 23,3° 27,3° 29,0° 29,0° 26,5° 21,9° 17,7° 14,0°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 8,2°* 25,3°* 25,1°* 21,8°* 20,0°* 16,1°*
2013 10,3°* 10,9°* 12,2°* 14,4°* 18,9°* 21,1°* 23,3°* 23,8°* 21,8°* 17,5°* 15,2°* 10,5°* 16,6°
2014 11,5°* 11,1°* 11,4°* 13,2°* 16,2°* 20,6°* 23,2°* 24,5°* 21,0°* 17,4°* 14,3°* 12,1°* 16,4°
2015 9,0°* 9,0°* 10,4°* 12,2°* 17,0°* 20,1°* 22,7°* 23,9°* 22,0°* 18,6°* 15,6°* 11,8°* 16,0°
2016 10,4°* 13,1°* 11,9°* 15,7°* 18,2°* 23,2°* 24,3°* 22,5°* 18,9°* 15,2°*
2018 24,6°* 22,0°* 18,1°* 14,9°* 10,6°*
2019 8,7°* 9,9°* 12,1°* 13,4°* 17,3°* 23,1°* 23,9°* 11,8°*
2020 9,2°* 11,3°* 12,2°* 19,9°* 23,0°* 23,5°* 22,0°* 19,2°* 14,1°*
2021 11,6°* 11,2°* 10,5°* 13,0°* 17,8°* 21,1°* 24,4°* 24,7°* 21,2°* 16,6°* 10,8°*
2022 8,2°* 9,6°* 8,4°* 13,1°* 16,7°* 21,6°*
Snitt 9,7° 10,7° 11,0° 13,4° 17,4° 21,4° 23,7° 24,3° 21,8° 18,3° 15,0° 11,3°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 8,7°* 27,7°* 27,0°* 23,7°* 21,7°* 17,1°*
2013 11,7°* 12,3°* 13,7°* 16,8°* 21,6°* 23,6°* 25,3°* 25,6°* 24,0°* 19,2°* 16,8°* 11,8°* 18,5°
2014 13,0°* 12,8°* 13,3°* 16,0°* 19,3°* 24,2°* 26,2°* 26,9°* 23,7°* 19,0°* 15,6°* 13,8°* 18,6°
2015 10,7°* 10,4°* 12,3°* 14,8°* 20,1°* 22,7°* 25,7°* 26,2°* 24,5°* 19,7°* 16,5°* 12,3°* 18,0°
2016 11,5°* 14,1°* 13,3°* 17,6°* 19,8°* 24,9°* 25,7°* 23,5°* 19,8°* 16,4°*
2018 25,9°* 23,6°* 18,8°* 15,8°* 11,7°*
2019 10,4°* 11,0°* 13,2°* 14,8°* 18,7°* 24,9°* 25,6°* 13,3°*
2020 10,5°* 13,4°* 15,0°* 23,6°* 25,7°* 26,1°* 24,2°* 21,3°* 15,3°*
2021 13,1°* 12,2°* 12,3°* 15,5°* 21,4°* 24,7°* 27,2°* 27,9°* 23,5°* 18,4°* 12,5°*
2022 9,9°* 11,5°* 10,1°* 15,9°* 20,2°* 24,7°*
Snitt 11,1° 12,1° 12,7° 15,8° 20,2° 24,2° 26,2° 26,4° 23,8° 19,7° 16,2° 12,6°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 15,6°* 36,2°* 33,4°* 32,7°* 29,8°* 26,0°*
2013 17,9°* 18,2°* 21,0°* 27,3°* 31,4°* 34,4°* 31,5°* 33,9°* 33,8°* 27,2°* 24,0°* 18,3°* 26,6°
2014 18,9°* 19,3°* 23,1°* 27,1°* 30,4°* 38,0°* 34,6°* 35,6°* 32,3°* 27,6°* 22,2°* 20,7°* 27,5°
2015 19,6°* 17,9°* 18,5°* 23,9°* 31,8°* 34,3°* 35,5°* 33,1°* 37,1°* 27,5°* 21,7°* 18,0°* 26,6°
2016 18,6°* 20,8°* 20,9°* 26,3°* 28,2°* 35,1°* 32,2°* 30,6°* 27,6°* 25,2°*
2018 30,0°* 30,9°* 23,6°* 21,2°* 18,2°*
2019 15,5°* 17,1°* 20,3°* 24,0°* 28,6°* 33,5°* 32,8°* 19,3°*
2020 16,5°* 20,6°* 23,3°* 32,4°* 31,4°* 34,1°* 32,0°* 32,6°* 20,8°*
2021 24,3°* 20,7°* 18,7°* 30,2°* 32,7°* 36,0°* 37,7°* 38,7°* 35,6°* 26,4°* 18,1°*
2022 17,7°* 17,0°* 19,4°* 25,5°* 32,4°* 35,3°*
Snitt 18,3° 18,7° 20,3° 26,0° 30,8° 34,9° 34,2° 33,9° 33,1° 27,8° 23,0° 18,8°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 3,9°* 21,2°* 22,7°* 19,0°* 15,4°* 12,4°*
2013 2,7°* 7,4°* 6,7°* 11,4°* 16,0°* 17,2°* 21,6°* 22,7°* 18,8°* 13,3°* 10,6°* 5,3°* 12,8°
2014 7,2°* 8,5°* 8,1°* 9,4°* 13,1°* 16,4°* 20,5°* 21,8°* 15,9°* 13,7°* 10,3°* 7,0°* 12,7°
2015 2,3°* 0,8°* 6,9°* 6,2°* 14,1°* 17,1°* 21,2°* 21,8°* 18,6°* 14,6°* 13,0°* 3,5°* 11,7°
2016 4,3°* 6,9°* 6,9°* 13,3°* 13,6°* 18,2°* 21,8°* 19,0°* 15,0°* 11,3°*
2018 23,0°* 16,4°* 16,7°* 9,4°* 6,2°*
2019 2,7°* 6,4°* 8,2°* 9,6°* 12,3°* 17,1°* 20,9°* 7,4°*
2020 5,9°* 8,4°* 9,9°* 15,9°* 20,9°* 22,0°* 17,5°* 14,0°* 10,6°*
2021 3,0°* 2,6°* 6,0°* 8,6°* 14,7°* 16,8°* 21,6°* 22,0°* 17,4°* 14,2°* 5,9°*
2022 1,4°* 6,1°* 2,8°* 9,3°* 13,1°* 19,4°*
Snitt 3,7° 5,5° 6,8° 9,7° 13,8° 17,3° 21,1° 22,2° 17,8° 14,6° 11,1° 5,9°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Milos

Höjd över havet: 182 m

Källa: Annan