Väderstation Experimental Farm - senaste observation 2022-08-16 kl 18:00

Lufttemperatur
 42,5°
Min
33,9°
kl 06:00
Max
48,1°
kl 15:00
Vindhastighet
1,5 m/s
Svag vind / Nästan stiltje
Vindriktning
vindpil
Ostsydost (120°)
Daggpunkt
 17,5°
Luftfuktighet
24%
Lufttryck
996 hPa

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1659798000000 1660662000000 1660489200000 40580

Månadsstatistik för Experimental Farm

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Experimental Farm. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 19,9°*
2012 18,5°* 20,3°* 24,8°* 32,6°* 39,7°* 43,8°* 46,2°* 45,1°* 41,5°* 36,4°* 26,8°* 20,4°* 33,0°
2013 19,4°* 23,6°* 26,6°* 32,8°* 36,6°* 40,0°* 40,8°* 37,7°* 34,8°* 30,9°* 25,8°* 19,6°* 30,7°
2014 17,8°* 20,6°* 27,1°* 39,5°* 43,6°* 44,7°* 44,5°* 42,1°* 35,1°* 25,7°* 22,9°*
2015 20,2°* 23,0°* 27,2°* 46,8°*
2018 44,7°* 45,6°* 45,9°* 43,8°* 36,3°* 24,5°* 21,9°*
2019 19,8°* 21,6°* 24,8°* 30,8°* 39,6°* 46,0°* 45,3°* 43,5°* 41,3°* 34,7°* 25,5°* 20,9°* 32,8°
2020 20,1°* 22,4°* 26,9°* 32,0°* 43,9°* 45,3°* 44,3°* 43,4°* 35,8°* 27,2°*
2021 20,2°* 21,8°* 26,6°* 34,2°* 41,2°* 43,8°* 46,4°* 45,7°* 41,9°* 37,1°* 21,3°*
2022 18,4°* 23,2°* 26,3°* 34,6°* 38,7°* 45,7°*
Snitt 19,3° 22,1° 26,3° 32,8° 39,2° 43,9° 44,9° 44,2° 41,2° 35,2° 25,9° 21,0°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 8,0°*
2012 8,2°* 10,8°* 13,1°* 21,5°* 28,2°* 31,7°* 33,1°* 32,2°* 27,7°* 24,2°* 17,4°* 12,7°* 21,7°
2013 10,5°* 13,4°* 17,2°* 21,3°* 25,9°* 31,3°* 33,7°* 31,5°* 29,1°* 21,1°* 17,5°* 10,1°* 21,9°
2014 9,9°* 10,7°* 16,8°* 27,7°* 30,7°* 33,0°* 32,5°* 28,9°* 23,8°* 15,6°* 11,8°*
2015 9,8°* 13,3°* 16,1°* 33,4°*
2018 32,6°* 33,6°* 32,4°* 29,9°* 24,9°* 17,2°* 13,8°*
2019 11,3°* 11,8°* 14,3°* 20,0°* 27,1°* 32,1°* 34,3°* 34,5°* 31,3°* 28,3°* 19,1°* 12,8°* 23,1°
2020 10,2°* 11,4°* 16,1°* 21,9°* 31,0°* 33,4°* 32,5°* 29,9°* 22,3°* 18,7°*
2021 10,1°* 14,1°* 16,7°* 23,0°* 28,5°* 32,5°* 33,9°* 33,0°* 29,2°* 24,3°* 12,7°*
2022 9,8°* 12,8°* 15,0°* 22,0°* 26,2°* 31,9°*
Snitt 10,0° 12,3° 15,7° 21,6° 27,3° 31,7° 33,6° 32,8° 29,4° 24,1° 17,6° 11,7°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 13,6°*
2012 13,3°* 15,4°* 18,9°* 27,0°* 34,1°* 37,9°* 39,6°* 38,9°* 34,5°* 30,1°* 22,0°* 16,6°* 27,3°
2013 14,9°* 18,1°* 21,7°* 27,1°* 31,2°* 35,6°* 37,3°* 34,3°* 32,0°* 25,8°* 21,4°* 14,8°* 26,2°
2014 14,0°* 16,1°* 22,0°* 33,6°* 37,3°* 38,9°* 38,3°* 35,4°* 29,2°* 20,6°* 17,1°*
2015 14,8°* 17,8°* 21,5°* 39,9°*
2018 38,7°* 39,8°* 39,3°* 36,4°* 30,2°* 20,7°* 17,7°*
2019 15,3°* 16,6°* 19,5°* 25,3°* 33,3°* 39,2°* 39,8°* 39,1°* 36,3°* 31,5°* 22,3°* 16,7°* 27,9°
2020 15,0°* 17,0°* 21,3°* 26,8°* 37,4°* 39,4°* 38,4°* 36,3°* 28,7°* 22,8°*
2021 14,7°* 17,6°* 21,5°* 28,2°* 34,8°* 37,9°* 40,2°* 39,3°* 35,4°* 30,5°* 16,9°*
2022 14,2°* 18,0°* 20,6°* 28,3°* 32,6°* 38,7°*
Snitt 14,5° 17,1° 20,9° 27,1° 33,3° 37,8° 39,3° 38,4° 35,2° 29,5° 21,6° 16,2°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 24,0°*
2012 23,2°* 24,4°* 31,0°* 40,6°* 43,8°* 46,6°* 49,6°* 47,9°* 44,5°* 42,8°* 36,6°* 26,1°* 38,1°
2013 24,3°* 27,7°* 36,1°* 37,5°* 44,8°* 46,1°* 46,8°* 45,8°* 44,0°* 36,6°* 30,1°* 26,7°* 37,2°
2014 22,6°* 27,7°* 32,6°* 44,6°* 47,8°* 46,9°* 48,4°* 46,1°* 41,0°* 33,0°* 26,3°*
2015 28,1°* 30,1°* 30,6°* 49,3°*
2018 49,4°* 49,5°* 47,6°* 47,2°* 43,4°* 31,1°* 26,4°*
2019 25,4°* 26,0°* 29,1°* 36,3°* 46,1°* 48,7°* 48,5°* 49,4°* 47,4°* 42,3°* 31,8°* 25,0°* 38,0°
2020 23,0°* 27,8°* 31,7°* 36,6°* 47,0°* 49,3°* 47,2°* 46,7°* 41,3°* 34,5°*
2021 24,7°* 28,8°* 42,5°* 41,9°* 46,6°* 48,8°* 49,7°* 48,9°* 46,8°* 43,9°* 27,6°*
2022 23,1°* 26,3°* 32,9°* 39,1°* 44,7°* 49,1°*
Snitt 24,3° 27,4° 33,3° 38,7° 45,1° 47,9° 48,6° 48,1° 46,1° 41,6° 32,9° 26,0°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 2,7°*
2012 1,0°* 4,2°* 5,8°* 16,1°* 25,8°* 28,7°* 27,9°* 28,9°* 23,7°* 17,2°* 13,1°* 7,8°* 16,7°
2013 4,0°* 9,2°* 11,0°* 16,5°* 21,5°* 27,4°* 30,0°* 28,0°* 21,1°* 15,5°* 13,5°* 3,6°* 16,8°
2014 5,6°* 5,0°* 12,9°* 23,3°* 26,2°* 29,5°* 29,2°* 24,6°* 16,9°* 9,5°* 7,4°*
2015 4,6°* 8,1°* 10,4°* 29,6°*
2018 30,1°* 29,6°* 28,4°* 25,7°* 15,2°* 11,9°* 8,5°*
2019 4,3°* 7,3°* 7,6°* 14,5°* 22,1°* 28,5°* 31,8°* 29,9°* 25,1°* 23,3°* 10,2°* 7,4°* 17,7°
2020 6,8°* 2,8°* 11,8°* 17,3°* 29,1°* 29,4°* 27,4°* 26,6°* 16,1°* 10,4°*
2021 5,9°* 7,9°* 9,6°* 17,2°* 22,7°* 29,5°* 30,5°* 29,1°* 22,8°* 17,7°* 6,9°*
2022 3,3°* 6,5°* 9,1°* 16,8°* 20,1°* 28,1°*
Snitt 4,4° 6,4° 9,8° 16,4° 22,6° 28,5° 29,8° 28,8° 24,2° 17,4° 11,4° 6,3°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Experimental Farm

Höjd över havet: Uppgift saknas

Källa: Annan