Väderkamera Tpl Jordbro

12:59
12:39
12:19
11:59
11:39
11:19
10:59
10:39
10:19
09:59
09:39
09:19
08:59
08:39
08:19
07:59
07:39
07:19
Äldre »
06:59
06:39
06:19
05:59
05:39
05:19
04:59
04:40
04:38
04:19
03:59
03:39
03:19
02:59
02:39
02:19
01:59
01:39
Äldre »
01:19
00:59
00:39
00:19
23:59
23:39
23:19
22:59
22:39
22:19
21:59
21:39
21:19
20:59
20:39
20:19
19:59
19:39
Äldre »
19:19
18:59
18:39
18:19
17:59
17:39
17:19
16:58
16:39
16:19
15:59
15:39
15:19
14:59
14:39
14:19
13:59
13:39
Äldre »
13:19
12:59
12:39
12:19
11:59
11:39
11:19
10:59
10:39
10:19
09:59
09:39
09:19
08:59
08:39
08:19
07:59
07:39
Äldre »
07:19
06:59
06:39
06:19
05:59
05:39
05:19
04:59
04:39
04:38
04:19
03:58
03:39
03:19
02:59
02:39
02:15
01:59
Äldre »
01:39
01:19
00:59
00:39
00:19
23:59
23:39

Kameran är placerad på väg 73 Nynäsvägen i höjd med trafikplats Jordbro och är riktad mot Stockholm.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Tpl Jordbro

ligger 2 km söder om. ligger 3 km norr om. ligger 3 km söder om. ligger 4 km norr om.
ligger 5 km norr om. ligger 7 km norr om. ligger 9 km norr om. ligger 10 km norr om.