Väderkamera Tpl Ösmo

Kameran är placerad på väg 73 Nynäsvägen i höjd med trafikplats Ösmo och är riktad mot Stockholm.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Tpl Ösmo

ligger 3 km söder om. ligger 5 km söder om. ligger 15 km nordväst om. ligger 23 km norr om.
ligger 25 km norr om. ligger 26 km norr om. ligger 26 km norr om. ligger 28 km norr om.