Väderkamera Roparudden

20:56
20:16
19:56
19:35
19:16
17:36
17:16
16:56
16:36
16:16
14:56
14:36
12:36
11:16
10:56
10:36
10:16
09:56
Äldre »
09:35
09:16
08:16
07:55
07:36
07:16
06:56
06:36
06:15
05:55
05:35
04:55
04:35
03:35
02:35
01:16
00:55
00:35
Äldre »
00:15
23:35
22:55
22:35
22:15
21:35
20:35
19:55
19:35
19:19
18:55
18:35
18:15
17:55
17:38
17:15
16:38
15:55
Äldre »
14:15
13:38
13:15
12:55
12:34
11:38
11:15
10:35
10:15
09:35
08:58
08:34
08:15
07:34
07:15
06:58
06:38
06:15
Äldre »
05:34
05:18
04:54
04:34
04:14
03:54
03:34
02:34
02:14
00:54
00:34
23:34
23:14
22:54
22:34
22:14
21:34
20:54
Äldre »
20:34
19:55
19:38
19:15
18:54
18:38
18:14
17:38
16:38
16:14
15:14
14:58
14:34
13:14
12:58
12:18
11:38
10:54
Äldre »
10:38
08:34
08:18
07:54
07:18
06:34
06:18

Väg 95 vid Roparudden i Norrbottens län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Roparudden

ligger 83 km sydväst om. ligger 86 km sydost om. ligger 96 km öster om. ligger 112 km söder om.
ligger 126 km söder om. ligger 136 km sydost om. ligger 153 km söder om. ligger 158 km sydost om.