Väderkamera Kungshamra västra

01:18
00:59
00:56
00:37
00:18
23:59
23:56
23:37
23:18
22:59
22:56
22:37
22:18
21:59
21:56
21:37
21:18
20:59
Äldre »
20:56
20:37
20:18
19:59
19:56
19:37
19:18
18:59
18:56
18:37
18:18
17:59
17:56
17:37
17:18
16:59
16:56
16:37
Äldre »
16:18
15:59
15:56
15:37
15:18
14:59
14:56
14:37
14:18
13:59
13:56
13:37
13:18
12:59
12:56
12:37
12:18
11:59
Äldre »
11:56
11:37
11:18
10:59
10:56
10:37
10:18
09:59
09:56
09:37
09:18
08:59
08:56
08:37
08:18
07:59
07:56
07:37
Äldre »
07:18
06:59
06:56
06:37
06:18
05:59
05:56
05:37
05:18
04:59
04:56
04:37
04:37
04:18
03:59
03:56
03:37
03:18
Äldre »
02:59
02:56
02:37
02:18
01:59
01:56
01:37
01:18
00:59
00:56
00:37
00:18
23:59
23:56
23:37
23:18
22:59
22:56
Äldre »
22:37
22:18
21:59
21:56
21:37
21:18
20:59

Kameran är placerad på E18 Bergshamravägen i höjd med trafikplats Bergshamra och är riktad mot Järva krog (E4).
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Kungshamra västra

ligger 1 km sydväst om. ligger 1 km väster om. ligger 1 km sydväst om. ligger 1 km väster om.
ligger 1 km söder om. ligger 1 km öster om. ligger 1 km söder om. ligger 1 km söder om.