Väderkamera Kerstinbo

03:13
02:43
02:33
02:13
01:43
00:03
21:43
20:13
19:33
19:13
18:13
17:14
16:54
16:34
16:14
15:54
15:34
15:14
Äldre »
14:54
14:34
14:14
13:54
13:34
13:14
12:54
12:34
12:14
11:54
11:34
11:14
10:54
10:34
10:14
09:54
09:34
09:14
Äldre »
08:54
08:34
08:14
07:54
07:34
23:53
23:34
23:14
22:54
22:34
22:13
21:53
21:33
21:14
20:54
20:33
20:14
19:53
Äldre »
19:33
19:13
18:53
18:33
18:14
17:53
17:33
17:13
16:54
16:33
16:13
15:53
15:33
15:14
14:53
14:33
14:13
13:54
Äldre »
13:33
13:13
12:53
12:34
12:13
11:53
11:33
11:14
10:53
10:33
10:13
09:53
09:33
09:13
08:53
08:33
08:13
07:53
Äldre »
07:33
07:13
06:53
06:33
06:13
05:53
05:33
05:13
04:53
04:33

Kerstinbo i Uppsala län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Kerstinbo

ligger 7 km norr om. ligger 17 km sydost om. ligger 20 km söder om. ligger 32 km nordost om.
ligger 35 km söder om. ligger 35 km nordost om. ligger 43 km norr om. ligger 44 km sydost om.