Väderkamera Karlshamns torg

11:01
10:41
10:21
10:01
09:41
09:21
09:02
08:41
08:21
08:01
07:41
07:21
07:01
06:41
06:21
06:02
05:41
05:21
Äldre »
05:01
04:41
04:21
04:01
03:41
03:21
03:01
02:41
02:21
02:01
01:41
01:21
01:01
00:41
00:21
00:01
23:41
23:21
Äldre »
23:01
22:41
22:21
22:01
21:41
21:21
21:01
20:41
20:21
20:01
19:41
19:21
19:01
18:41
18:21
18:01
17:41
17:21
Äldre »
17:01
16:41
16:21
16:01
15:41
15:21
15:01
14:41
14:21
14:01
13:41
13:21
13:01
12:41
12:21
12:01
11:41
11:21
Äldre »
11:02
10:41
10:21
10:01
09:41
09:21
09:02
08:41
08:21
08:02
07:41
07:21
07:01
06:41
06:21
06:01
05:41
05:21
Äldre »
05:01
04:41
04:21
04:01
03:41
03:21
03:01
02:41
02:21
02:01
01:41
01:21
01:01
00:41
00:21
00:01
23:41
23:21
Äldre »
23:01
22:41
22:21
22:01
21:41
21:21
21:01

Platsen visar utsikt över Karlshamns torg norrut med Carl Gustafs kyrka i bakgrunden.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Kamerans hemsida

Här finns kameran

Fler kameror nära Karlshamns torg

ligger 3 km nordost om. ligger 8 km väster om. ligger 16 km öster om. ligger 22 km öster om.
ligger 23 km sydväst om. ligger 23 km nordväst om. ligger 24 km norr om. ligger 26 km nordost om.