Väderkamera Karlshamns torg

11:09
10:48
10:27
10:07
09:46
09:25
09:04
08:43
08:22
08:01
07:40
07:19
06:59
06:38
06:17
05:56
05:35
05:14
Äldre »
05:08
04:54
04:33
04:12
03:51
03:30
03:09
02:49
02:28
02:07
01:46
01:26
01:05
00:44
00:23
00:03
23:41
23:20
Äldre »
22:42
22:22
22:02
21:40
20:01
19:41
18:46
18:25
18:04
17:44
17:22
17:02
16:41
15:22
15:01
14:41
12:56
12:35
Äldre »
12:16
11:56
11:36
11:16
10:55
10:35
10:16
09:56
09:36
09:16
08:56
08:36
08:16
07:55
07:36
07:16
06:55
06:36
Äldre »
06:15
05:57
05:56
05:36
05:15
04:56
04:36
04:15
03:55
03:35
03:16
02:55
02:36
02:16
01:55
01:35
01:16
00:56
Äldre »
00:36
00:16
23:56
23:35
23:16
22:55
22:36
22:15
21:55
20:20
20:00
19:40
19:20
19:00
18:40
18:20
15:20
15:00
Äldre »
11:21
11:00
10:40
10:20
10:01
09:40
09:20

Platsen visar utsikt över Karlshamns torg norrut med Carl Gustafs kyrka i bakgrunden.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Kamerans hemsida

Här finns kameran

Fler kameror nära Karlshamns torg

Latest ligger 7 km väster om. Latest ligger 26 km öster om. Latest ligger 47 km väster om. Latest ligger 47 km väster om.
Latest ligger 79 km norr om. Latest ligger 88 km norr om. Latest ligger 110 km väster om. Latest ligger 111 km väster om.