Väderkamera Karlshamns torg

05:41
05:21
05:01
04:41
04:21
04:01
03:41
03:28
03:08
02:41
02:21
02:02
01:41
01:21
01:01
00:41
00:21
00:02
Äldre »
23:41
23:21
23:01
22:41
22:21
22:05
21:41
21:21
21:01
20:41
20:21
20:01
19:41
19:21
19:01
18:41
18:21
18:01
Äldre »
17:41
17:21
17:01
16:41
16:21
16:01
15:41
15:21
15:01
14:41
14:21
14:01
13:41
13:21
13:01
12:41
12:21
12:02
Äldre »
11:41
11:21
11:03
10:41
10:21
10:01
09:41
09:21
09:02
08:41
08:21
08:02
07:41
07:21
07:01
06:41
06:21
06:02
Äldre »
05:41
05:21
05:02
04:41
04:21
04:05
03:41
03:21
03:02
02:42
02:21
02:01
01:41
01:21
01:02
00:41
00:21
00:01
Äldre »
23:41
23:21
23:01
22:41
22:21
22:01
21:41
21:21
21:02
20:41
20:21
20:02
19:41
19:21
19:04
18:41
18:21
18:02
Äldre »
17:41
17:21
17:01
16:41
16:21
16:01
15:41

Platsen visar utsikt över Karlshamns torg norrut med Carl Gustafs kyrka i bakgrunden.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Kamerans hemsida

Här finns kameran

Fler kameror nära Karlshamns torg

Latest ligger 3 km nordost om. Latest ligger 8 km väster om. Latest ligger 16 km öster om. Latest ligger 22 km öster om.
Latest ligger 23 km sydväst om. Latest ligger 23 km nordväst om. Latest ligger 24 km norr om. Latest ligger 26 km nordost om.