Väderkamera Hallunda norra

06:19
05:59
05:39
05:19
04:59
04:39
04:37
04:19
03:59
03:38
03:19
02:59
02:39
02:19
01:59
01:39
01:19
00:59
Äldre »
00:39
00:19
23:58
23:39
23:19
22:59
22:39
22:19
21:59
21:39
21:19
20:59
20:38
20:19
19:59
19:39
19:19
18:59
Äldre »
18:39
18:19
17:59
17:39
17:19
16:59
16:39
16:19
15:59
15:39
15:19
14:59
14:39
14:19
13:59
13:39
13:19
12:59
Äldre »
12:39
12:19
11:59
11:39
11:19
10:59
10:39
10:19
09:59
09:39
09:19
08:59
08:39
08:19
07:59
07:39
07:19
06:59
Äldre »
06:39
06:19
05:59
05:39
05:19
04:59
04:39
04:37
04:19
03:59
03:39
03:19
02:59
02:39
02:19
01:59
01:39
01:19
Äldre »
00:59
00:39
00:19
23:58
23:39
23:19
22:59
22:39
22:19
21:59
21:39
21:19
20:59
20:39
20:19
19:59
19:39
19:19
Äldre »
18:59
18:39
18:19
17:59
17:39
17:19
16:59

Kameran är placerad på E4/E20 Södertäljevägen i höjd med trafikplats Hallunda och är riktad mot Stockholm.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Hallunda norra

ligger 0 km sydväst om. ligger 1 km nordost om. ligger 1 km sydväst om. ligger 1 km sydväst om.
ligger 1 km nordost om. ligger 1 km sydväst om. ligger 1 km sydväst om. ligger 1 km nordost om.