Väderkamera Högbacka

01:51
01:32
01:11
00:52
00:32
00:14
23:54
23:34
23:14
22:54
22:34
22:14
21:54
21:34
21:14
20:54
20:34
20:14
Äldre »
19:54
19:34
19:14
18:54
18:34
18:14
17:54
17:34
17:14
16:54
16:34
16:14
15:54
15:34
15:14
14:54
14:34
14:14
Äldre »
13:54
13:34
13:14
12:54
12:34
12:14
11:54
11:34
11:14
10:54
10:34
10:14
09:54
09:34
09:16
08:54
08:34
08:14
Äldre »
07:54
07:34
07:14
06:54
06:34
06:14
05:54
05:34
05:14
04:53
04:33
04:33
04:03
03:53
03:33
03:13
02:53
02:33
Äldre »
02:13
01:53
01:33
01:13
00:53
00:33
00:13
23:53
23:33
23:13
22:53
22:33
22:13
21:53
21:33
21:13
20:53
20:33
Äldre »
20:13
19:53
19:33
19:13
18:53
18:33
18:13
17:53
17:33
17:13
16:53
16:33
16:13
15:53
15:33
15:13
14:53
14:33
Äldre »
14:13
13:53
13:33
13:13
12:53
12:33
12:13

E 4 vid Högbacka i Gävleborgs län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Högbacka

ligger 24 km nordväst om. ligger 25 km norr om. ligger 29 km söder om. ligger 30 km sydväst om.
ligger 42 km söder om. ligger 46 km nordväst om. ligger 51 km sydost om. ligger 53 km sydväst om.