Väderkamera Gyllene Uttern

E 4 vid Galgen i Jönköpings län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Gyllene Uttern

ligger 10 km nordost om. ligger 13 km öster om. ligger 18 km väster om. ligger 25 km sydväst om.
ligger 27 km sydväst om. ligger 29 km sydväst om. ligger 30 km nordost om. ligger 31 km sydväst om.