Väderkamera Grötviks hamn

Grötviks småbåtshamn i Halmstad.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Kamerans hemsida

Här finns kameran

Fler kameror nära Grötviks hamn

Latest ligger 8 km öster om. Latest ligger 10 km nordost om. Latest ligger 10 km nordväst om. Latest ligger 11 km nordost om.
Latest ligger 14 km norr om. Latest ligger 14 km norr om. Latest ligger 14 km sydost om. Latest ligger 15 km norr om.