Väderkamera Gårdsby

06:53
06:39
06:19
05:59
05:39
05:18
05:00
04:40
04:20
04:00
22:58
22:40
22:20
21:59
21:39
21:19
20:59
20:39
Äldre »
20:20
20:00
19:40
19:20
19:00
18:40
18:19
17:59
17:39
17:19
16:59
16:40
16:20
16:00
15:40
15:20
14:59
14:39
Äldre »
14:19
13:59
13:39
13:21
13:00
12:40
12:20
12:00
11:40
11:19
10:59
10:39
10:19
09:59
09:39
09:20
09:00
08:40
Äldre »
08:20
14:55
14:39
14:18
14:00
13:40
13:20
13:00
12:40
12:19
11:59
11:39
11:19
10:59
10:40
10:20
10:00
09:40
Äldre »
09:20
08:59
08:39
08:19
07:59
07:39
07:18
07:00
06:40
06:20
06:00
05:40
05:19
04:59

Gårdsby
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Kamerans hemsida

Här finns kameran

Fler kameror nära Gårdsby

ligger 13 km sydost om. ligger 16 km söder om. ligger 20 km sydväst om. ligger 22 km väster om.
ligger 23 km öster om. ligger 24 km sydost om. ligger 27 km nordost om. ligger 37 km nordväst om.