Väderkamera Bjärnum

Väg 117 vid Bjärnum i Skåne län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Bjärnum

ligger 14 km nordväst om. ligger 17 km öster om. ligger 21 km norr om. ligger 24 km sydväst om.
ligger 26 km söder om. ligger 28 km nordväst om. ligger 33 km sydost om. ligger 35 km nordost om.