Väderkamera Baskarp

05:56
05:36
05:16
04:55
04:35
04:16
03:56
03:36
03:16
02:56
02:36
02:15
01:56
01:36
01:16
00:56
00:35
00:15
Äldre »
23:55
23:36
23:16
22:56
22:36
22:16
21:56
21:35
21:15
20:56
20:35
20:20
19:57
19:36
19:07
18:57
18:37
18:21
Äldre »
17:56
17:37
17:17
16:57
16:37
16:16
15:36
15:16
14:57
14:37
14:17
13:47
13:40
13:17
12:57
12:36
12:17
11:57
Äldre »
11:40
11:17
10:58
10:37
10:17
09:56
09:37
09:17
08:56
08:36
08:17
07:47
07:36
07:17
06:47
06:37
06:17
05:55
Äldre »
05:36
05:16
04:55
04:37
04:16
03:56
03:37
03:17
02:55
02:35
02:15
01:55
01:37
01:15
00:55
00:37
00:20
23:56
Äldre »
23:36
23:20
22:57
22:37
22:20
21:55
21:37
21:17
20:57
20:36
20:17
19:55
19:37
19:15
18:56
18:37
18:15
17:56
Äldre »
17:40
17:15

Väg 195 vid Baskarp i Västra Götalands län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Baskarp

ligger 11 km nordväst om. ligger 14 km sydost om. ligger 21 km söder om. ligger 26 km söder om.
ligger 29 km söder om. ligger 29 km söder om. ligger 29 km söder om. ligger 29 km söder om.